ข่าวอัพเดทรายวัน

มุกดาหาร ปปช. ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเสาไฟฟ้าพญานาคในสวนสาธารณะ 5 แห่ง

มุกดาหาร ป.ป.ช.มุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบจากกรณีที่มีการติดตั้งเสาไฟฟ้าพญานาคคู่พันเสาไฟในสวนสาธารณะ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอน้ำทั้ง 5 จุด มูลค่ากว่า 29 ล้านบาทเศษ ปล่อยรกร้างไร้การดูแล


เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 นาย อนุชา พึ่งบุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดมุกดาหาร นายวินัย สีเที่ยงธรรม โยธาธิการและผังเมืองมุกดาหาร นายสุเทียน ทองโสม ตัวแทนพรรคเสรีรวมไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบจากกรณี ที่มีการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมพญานาคคู่พันรอบเสาไฟ ที่สวนสาธารณะในพื้นที่ ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร ถูกปล่อยทิ้งให้รกร้างไร้ประโยชน์ โดยผู้โพสต์ระบุว่า ” สุดยอดเสาไฟส่องสว่าง #โคมไฟประติมากรรม


นาย อนุชา พึ่งบุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า มีการร้องเรียนในโครงการที่มีการก่อสร้างเสาไฟฟ้าพญานาค ซึ่งทางโยธาธิการเป็นเจ้าของเรื่องมี 5 โครงการ มาตรวจสอบดูว่าในการดำเนินการ มีการดูแลรักษาผลประโยชน์ สามารถใช้ได้ถูกต้อง และลงตรวจสอบทั้ง 5 โครงการ

ด้าน นายวินัย สีเที่ยงธรรม โยธาธิการและผังเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า ชื่อโครงการปรับภูมิทัศน์และสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณห้วยแข้ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจากว่าลำห้วยแข้ เป็นลำน้ำสายหลักของชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อนำน้ำมีการไหลสู่ลำน้ำโขง ในช่วงฤดูแล้ง ลำห้วยแข้มีสภาพแห้งขอด ทำให้ไม่มีการเก็บน้ำ ทางจังหวัดจึงได้มีโครงการขึ้นมา ควรจะมีการกักเก็บน้ำ เพื่อเป็นการบรรเทาแก้ปัญหา รวมถึงเป็นการสร้างแลนดมาร์คแห่งใหม่ของจังหวัด เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีทั้งหมด 5 โครงการ งบประมาณ 29 ล้านบาทเศษ
โยธาธิการและผังเมืองมุกดาหาร กล่าวต่ออีกว่า โดยโครงการแรกคือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฝ่ายชะลอน้ำบริเวณห้วยแข้ 2. โครงการก่อสร้างกังหันลสวูบน้ำและถังน้ำ บริเวณจุดวัดป่าศรัทราธรรม 3.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นและกังหันสูบน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำ บริเวณวัดศรีปทุม 4. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นและกังหันสูบน้ำ บริเวณวัดป่าศิลาวิเวก 5. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นและถังเก็บน้ำ บริเวณจุด สำนักสงฆ์หนองบุตรตาโคตร โครงการทั้งหมดได้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2559 โดยทางจังหวัดมุกดาหารได้มอบให้ทางโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยดำเนินการ ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 60-61 ทางโยธาธิการ ได้ทำหนังสือส่งมอบให้กับทางเทศบาลเมือง ทางเทศบาลยังไม่ได้ตอบรับ ได้ทำหนังสือไป 2 ครั้ง เพื่อการส่งมอบ แต่ยังไม่มีการตอบรับ เพื่อไปดูแลรักษาต่อไป เป็นนโยบายของกรมว่าถ้าโครงการไหนสร้างเสร็จ ก็ส่งมอบให้กับท้องถิ่น เพื่อไปดูแลบำรุงรักษา เผอิญช่วงปี 2562 เกิดพายุ ทำให้บริเวณดังกล่าวเกิดความเสียหาย ยังมีเงื่อนไขอยู่ว่า ถ้าเสียหายทางท้องถิ่นยังไม่รับ ในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ทาง ผวจ.มุกดาหาร มีแนวทางแก้ไขคือหางบประมาณมาดำเนินการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดี เรียบร้อย ให้อยู่ใช้งานได้ก่อน แล้วค่อยทำการส่งมอบให้ท้องถิ่นต่อไป อาจจะเป็น อบจ. หรือเทศบาลฯในอนาคต

ในส่วนของการปล่อยรกร้าง ทางโยธาธิการ ได้นำเรียนท่าน ผวจ. และได้นโยบายมาแล้วว่า ให้ทางท้องถิ่น รวมถึงทางจังหวัด และทางจิตอาสา เข้าไปดำเนินการในการปรับปรุงสภาพ และทำความสะอาด ตัดต้นไม้ ตัดวัชพืชออกให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สวยงาม ด้านความปลอดภัยจะให้ทางตำรวจ และทางฝ่ายปกครอง เข้ามาดูแลเรื่องความปลอดภัย เพื่อไม่ไห้วัยรุ่นเข้ามามั่วสุมต่อไป

นางทุมมา วงษ์สุวรรณ อายุ 57 ปี ชาวชุมชนหินเรือ บ้านเลขที่ 28/8 ถนนพัฒนาการ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร บอกว่า สวนสาธารณะแห่งนี้ผ่านเป็นประจำ สร้างมานานแล้ว ไม่มีใครมาใช้ปล่อยรกร้างมานาน อยากให้มาถางป่าออก ทำความสะอาดให้ใช้ได้ และไม่ให้วัยรุ่นมามั่วสุม บริเวณดังกล่าว มันน่ากลัวเวลาผ่านตอนกลางคืน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณห้วยแข้ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้านในจะพบกับถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร, กังหันลมสูบน้ำความสูงประมาณ 15 ม. ถังเก็บน้ำและท่อดูด-ส่งน้ำพร้อมโครงเหล็ก, ม้านั่งปูนปั้นลายไม้, ศาลาชมวิวและงานประติมากรรมพญานาคคู่พันรอบเสาไฟ ประมาณ 30 ต้น และเสาไฟเบอร์กลาส สูงประมาณ 3 เมตร ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาจังหวัดมีจำนวน 5 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 29 ล้านบาทศษ รายละเอียดโครงการดังนี้


1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณจุดวัดศรีปทุม ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 6,546,100 บาท ระยะเวลาดำเนินการเริ่ม 21 มกราคม 2559 ระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด 17 สิงหาคม 2559 รวมระยะดำเนินการ 210 วัน ประกอบด้วย ฝายน้ำล้น ศาลาเอนกประสงค์ แท่งน้ำ 1,000 ลิตร และท่อส่งน้ำ 300 เมตร กังหันลมสูบน้ำ ถนนกว้าง 4 เมตร ไฟฟ้าแสงสว่าง ประติมากรรมพญานาค ปลูกต้นไม้ ม้านั่งลายไม้ และปลูกหญ้านวลน้อย


2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณวัดป่าศิลาวิเวก ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 6,546,100 บาท ระยะเวลาดำเนินการเริ่ม 9 กุมภาพันธ์ 2559 ระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด 5 กันยายน 2559 รวมระยะดำเนินการ 210 วัน ประกอบด้วย ฝายน้ำล้น ศาลาเอนกประสงค์ แท่งน้ำ 1,000 ลิตร และท่อส่งน้ำ 300 เมตร กังหันลมสูบน้ำ ถนนกว้าง 4 เมตร ไฟฟ้าแสงสว่าง ประติมากรรมพญานาค ปลูกต้นไม้ ม้านั่งลายไม้ และปลูกหญ้านวลน้อย


3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณจุดสำนักสงฆ์หนองบุตรตาโคตร ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 6,546,100 บาท ระยะเวลาดำเนินการเริ่ม 1 มีนาคม 2559 ระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด 26 กันยายน 2559 รวมระยะดำเนินการ 210 วัน ประกอบด้วย ฝายน้ำล้น ศาลาเอนกประสงค์ แท่งน้ำ 1,000 ลิตร และท่อส่งน้ำ 300 เมตร กังหันลมสูบน้ำ ถนนกว้าง 4 เมตร ไฟฟ้าแสงสว่าง ประติมากรรมพญานาค ปลูกต้นไม้ ม้านั่งลายไม้ และปลูกหญ้านวลน้อย


4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณห้วยแข้ ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 8,315,100 บาท ระยะเวลาดำเนินการเริ่ม 26 มกราคม 2559 ระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด 21 สิงหาคม 2559 รวมระยะดำเนินการ 210 วัน ประกอบด้วย ฝายน้ำล้น ศาลาเอนกประสงค์ แท่งน้ำ 1,000 ลิตร และท่อส่งน้ำ 300 เมตร กังหันลมสูบน้ำ ถนนกว้าง 4 เมตร ไฟฟ้าแสงสว่าง ประติมากรรมพญานาค ปลูกต้นไม้ ม้านั่งลายไม้ และปลูกหญ้านวลน้อย


5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณจุดวัดป่าศรัทธาธรรม ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 1,560,700 บาท ระยะเวลาดำเนินการเริ่ม 9 มกราคม 2559 ระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด 6 กรกฎาคม 2559 รวมระยะดำเนินการ 180 วัน ประกอบด้วย แท่งน้ำ 1,000 ลิตร และท่อส่งน้ำ 300 เมตร กังหันลมสูบน้ำ ทางเดินวิ่ง คสล. กว้าง 1.20 เมตร ไฟฟ้าแสงสว่าง ประติมากรรมพญานาค ปลูกหญ้านวลน้อย และซ่อมแซมฝายเดิม