ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนม ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 96 ราย กำลังรักษา 4,759 กลับบ้าน 407


วันที่ 24 มี.ค. 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันนี้ (วันที่ 24 มี.ค. 2565) มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 96 ราย จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ ในพื้นที่ 86 ราย นอกพื้นที่ 10 ราย ป่วยสะสม จำนวน 5,474 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 407 ราย กำลังรักษาอยู่ 4,759 ราย (อาการของผู้ป่วยทั้ง 4,759 ราย ไม่มีอาการ 4,422 ราย มีอาการเล็กน้อย 252 ราย อาการปานกลาง 83 ราย อาการรุนแรง 2 ราย เสียชีวิตสะสม 11 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.)

ในส่วนของภาพรวมจำนวนเตียงสำหรับรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตียงศูนย์ดูแลโคdวิด-19 ชุมชน (Community Isolate : CI) รวม 2,767 เตียง ใช้ไป 1,420 เตียง คงเหลือ 1,347 เตียง แยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation 2,322 เตียง OPD with Self Isolation 602 เตียง จำนวนเตียงของ รพ.ทั่วไป/ รพ.ชุมชน ทั้ง 12 อำเภอ ทั้งหมด 807 เตียง ใช้รองรับผู้ป่วย 415 เตียง คงเหลือ 392 เตียง รวมจำนวนทั้งหมด 3,574 เตียง ใช้ไป 1,835 เตียง คงเหลือ 1,739 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.)

ด้านการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีน (เข็มหนึ่ง) แล้ว 442,988 คน คิดเป็น 71.19% เทียบกับประากรตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล ฉีดเข็มสองแล้ว 395,362 โด้ส คิดเป็น 63.53% ฉีดเข็มสามแล้ว 108,602 โด้ส คิดเป็น 17.45% ฉีดเข็มสี่ จำนวน 5,803 โด้ส คิดเป็น 0.93%