ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามชุมชนระดับตำบลรองรับผู้สูงอายุป่วยโควิด

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 น. ที่ โรงเรียนบ้านตุวิทยา ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นพ.พรพัฒน์ ภูนากลม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามชุมชนระดับตำบล ( Community Isolation : CI ) เพื่อรองรับกรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปไม่สามารถอยู่รักษาตัวที่บ้านได้ ในพื้นที่ตำบลธัญญาและตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ทั้งนี้ เวลา 12.30 น. นพ.พรพัฒน์ ภูนากลม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสนามชุมชนระดับตำบล ( Community Isolation : CI ) ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ อีกด้วย

โอกาสนี้ ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน