ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนม ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 78 ราย กำลังรักษา 4,653 กลับบ้าน 637

วันที่ 25 มีนาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันนี้ (วันที่ 25 มี.ค. 2565) มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 78 ราย จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ ในพื้นที่ 73 ราย นอกพื้นที่ 5 ราย ป่วยสะสม จำนวน 5,553 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 637 ราย กำลังรักษาอยู่ 4,653 ราย (อาการของผู้ป่วยทั้ง 4,653 ราย ไม่มีอาการ 4,301 ราย มีอาการเล็กน้อย 264 ราย อาการปานกลาง 86 ราย อาการรุนแรง 2 ราย เสียชีวิตสะสม 11 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.)

ในส่วนของภาพรวมจำนวนเตียงสำหรับรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตียงศูนย์ดูแลโคdวิด-19 ชุมชน (Community Isolate : CI) รวม 2,767 เตียง ใช้ไป 1,267 เตียง คงเหลือ 1,500 เตียง แยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation 2,322 เตียง OPD with Self Isolation 807 เตียง จำนวนเตียงของ รพ.ทั่วไป/ รพ.ชุมชน ทั้ง 12 อำเภอ ทั้งหมด 807 เตียง ใช้รองรับผู้ป่วย 409 เตียง คงเหลือ 398 เตียง รวมจำนวนทั้งหมด 3,574 เตียง ใช้ไป 1,676 เตียง คงเหลือ 1,898 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.)

ด้านการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีน (เข็มหนึ่ง) แล้ว 444,086 คน คิดเป็น 71.36% เทียบกับประากรตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล ฉีดเข็มสองแล้ว 395,819 โด้ส คิดเป็น 63.61% ฉีดเข็มสามแล้ว 110,278 โด้ส คิดเป็น 17.72% ฉีดเข็มสี่ จำนวน 5,819 โด้ส คิดเป็น 0.94%
บัณฑิต แสงวิจิตร/นราภรณ์ แสงวิจิตร/นครพนม
โทร.081-9546340