ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนม ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 86 ราย กำลังรักษา 4,622 กลับบ้าน 600 เชิญชวนฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันความรุนแรง

วันที่ 26 มีนาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันนี้ (วันที่ 26 มี.ค. 2565) มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 86 ราย จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ ในพื้นที่ 79 ราย นอกพื้นที่ 7 ราย ป่วยสะสม เข้ารับการรักษาที่ รพ.นครพนม 25 ราย รพร.ธาตุพนม 21 ราย รพ.ท่าอุเทน 12 ราย รพ.เรณูนคร 7 ราย รพ.นาทม 6 ราย รพ.ปลาปาก 6 ราย รพ.วังยาง 4 ราย รพ.โพนสวรรค์ 3 ราย รพ.นาแก 2 ราย จำนวน 5,639 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 600 ราย กำลังรักษาอยู่ 4,622 ราย (อาการของผู้ป่วยทั้ง 4,622 ราย ไม่มีอาการ 4,290 ราย มีอาการเล็กน้อย 228 ราย อาการปานกลาง 103 ราย อาการรุนแรง 1 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 12 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.)

ในส่วนของภาพรวมจำนวนเตียงสำหรับรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตียงศูนย์ดูแลโคdวิด-19 ชุมชน (Community Isolate : CI) รวม 2,767 เตียง ใช้ไป 1,171 เตียง คงเหลือ 1,596 เตียง แยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation 2,295 เตียง OPD with Self Isolation 772 เตียง จำนวนเตียงของ รพ.ทั่วไป/ รพ.ชุมชน ทั้ง 12 อำเภอ ทั้งหมด 807 เตียง ใช้รองรับผู้ป่วย 384 เตียง คงเหลือ 423 เตียง รวมจำนวนทั้งหมด 3,574 เตียง ใช้ไป 1,555 เตียง คงเหลือ 2,019 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.)

นายแพทย์ปรีดา วรหาญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า แม้ว่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธ์โอมิครอนจะมีความรุนแรงน้อย แต่พบว่ามีการติดเชื้อจำนวนมาก ซึ่งอาจแพร่ระบาดไปสู่ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวได้ และจากข้อมูลผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ร้อยละ 75 เป็นผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุทุกคน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผู้ที่ครบกำหนดเวลารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 และ 4 เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ณ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ขอเชิญชวนบุตรหลานพาผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และผู้ที่ครบกำหนดเวลารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข้ารับการฉีดวัคซีนก่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ เพื่อที่ลูกหลานจะได้กลับมาเยี่ยมอย่างสบายใจ และลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อ หากทุกคนได้รับวัคซีนฯ จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และขอให้ป้องกันตนเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างอย่างสม่ำเสมอ สำหรับประชาชนทุกคนที่จะเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์ ควรเข้ารับฉีดวัคซีนตามกำหนดตามกำหนดเวลา ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ที่จะมาถึง เพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว

ด้านการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีน (เข็มหนึ่ง) แล้ว 444,996 คน คิดเป็น 71.51% เทียบกับประากรตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล ฉีดเข็มสองแล้ว 395,965 โด้ส คิดเป็น 63.63% ฉีดเข็มสามแล้ว 52,310 โด้ส คิดเป็น 33,.72% ฉีดเข็มสี่ จำนวน 5,840 โด้ส คิดเป็น 0.94%