ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนม ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 88 ราย กำลังรักษา 4,851 กลับบ้าน 398

วันที่ 28 มีนาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันนี้ (วันที่ 28 มี.ค. 2565) มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 88 ราย จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ ในพื้นที่ 83 ราย นอกพื้นที่ 5 ราย ป่วยสะสม 5,821 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 398 ราย กำลังรักษาอยู่ 4,851 ราย (อาการของผู้ป่วยทั้ง 4,851 ราย ไม่มีอาการ 4,498 ราย มีอาการเล็กน้อย 254 ราย อาการปานกลาง 98 ราย อาการรุนแรง 1 ราย เสียชีวิตสะสม 12 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.)

ในส่วนของภาพรวมจำนวนเตียงสำหรับรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตียงศูนย์ดูแลโคdวิด-19 ชุมชน (Community Isolate : CI) รวม 2,817 เตียง ใช้ไป 1,163 เตียง คงเหลือ 1,654 เตียง แยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation 2,346 เตียง OPD with Self Isolation 919 เตียง จำนวนเตียงของ รพ.ทั่วไป/ รพ.ชุมชน ทั้ง 12 อำเภอ ทั้งหมด 817 เตียง ใช้รองรับผู้ป่วย 423 เตียง คงเหลือ 394 เตียง รวมจำนวนทั้งหมด 3,634 เตียง ใช้ไป 1,586 เตียง คงเหลือ 2,048 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ขอเชิญชวนผู้สูงอายุทุกคน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผู้ที่ครบกำหนดเวลารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 และ 4 เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ณ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ขอเชิญชวนบุตรหลานพาผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และผู้ที่ครบกำหนดเวลารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข้ารับการฉีดวัคซีนก่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ เพื่อที่ลูกหลานจะได้กลับมาเยี่ยมอย่างสบายใจ และลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อ หากทุกคนได้รับวัคซีนฯ จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และขอให้ป้องกันตนเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างอย่างสม่ำเสมอ สำหรับประชาชนทุกคนที่จะเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์ ควรเข้ารับฉีดวัคซีนตามกำหนดตามกำหนดเวลา ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ที่จะมาถึง เพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว

ด้านการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีน (เข็มหนึ่ง) แล้ว 446,455 คน คิดเป็น 71.74% เทียบกับประากรตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล ฉีดเข็มสองแล้ว 396,312 โด้ส คิดเป็น 63.69% ฉีดเข็มสามแล้ว 112,261 โด้ส คิดเป็น 18.04% ฉีดเข็มสี่ จำนวน 5,886 โด้ส คิดเป็น 0.95%