ข่าวอัพเดทรายวัน

ขอนแก่น ร้านอาหารนั่งดื่มได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม เริ่ม 1 เมษายน นี้

ขอนแก่นคลายล็อค เริ่ม 1 เม.ย.จัดกิจกรรมได้ไม่เกิน 600 คน,ร้านอาหารนั่งดื่มได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม สถาบันการศึกษาทุกแห่งในกลุ่มอายุ 5 ปีขึ้นเปิดเรียนได้ ผู้ว่าฯย้ำชัดแผนโรดแมป รัฐบาลในการปลดล็อคให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นชัดเจน ดังนั้นทุกฝ่ายต้องเดินหน้าไปด้วยกันหลังต้องเผชิญกับสถานการณ์มาร่วม 3 ปี

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 29 มี.ค.2565 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดได้มีการออกประกาศคำสั่งฉบับที่ 67 ในการกำหนดมาตรการคลายล็อคโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.เป็นต้นไป เพื่อให้สอดรับกับมาตรการคลายล็อคที่ ศบค.และรัฐบาลกำหนด ซึ่งขอนแก่น จัดอยู่ในกลุ่มสีเหลือง ที่มีการกำหนดการคลายล็อคในด้านต่างๆที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่นจึงมีมติร่วมกันในการปลดล็อคพื้นที่ตามแนวทางที่รัฐบาล และ ศบค.กำหนด โดยตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.เป็นต้นไป การจัดกิจกรรมต่างๆสามารถดำเนินการได้ไม่เกิน 600 คน หากเกินจะต้องขออนุญาตแยกเป็นกรณีไป โดยให้คณะทำงานหรือผู้ที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมนั้นจะต้องคุมเข้มในมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด ,การอนุญาตให้ร้านอาหาร ในพื้นที่ 26 อำเภอของจังหวัดนั้นสามารถกลับมาให้บริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และนั่งรับประทานในร้านได้ ไม่เกิน 21.00 น. โดยในการให้บริการนั้นจะต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับและข้อกฎหมายในด้านต่างๆอย่างเข้มงวด ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อและคณะกรรมการชุดจัดระเบียบสังคมจะคุมเข้มในทุกข้อกฎหมายอย่างเข้มงวด

“ จะเห็นได้ว่าการผ่อนคลายนั้นเป็นไปตามแนวทางและแผนโรดแมปตามที่รัฐบาลและ ศบค.กำหนด อีกทั้งผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์มากว่า 3 ปี วันนี้ทุกคนเริ่มมีสัญญาณที่ดีในการที่รัฐบาลจะเดินหน้าไปพร้อมกันกับคนไทยทั้งประเทศ จังหวัดจึงได้ประกาศคายล็อคทันทีแม้จนวนผู้ป่วยจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่อง แต่ระบบการบริการทางการแพทย์ที่ยังคงสามารถรับมือได้และเผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงต้องทำทันที ดังนั้นการคลายล็อค แบบขั้นบันได้จึงเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.เป็นต้นไป และหากมีการประเมินแล้วหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นหรือมีเหตุการณ์ฉุกเฉินใดๆเกิดขึ้นจังหัดก็จะมีการปรับแผนได้ทันทีเช่นกัน”


ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า มาตรการคลายล็อค ตามประกาศฉบับที่ 67 ยังคงมีการคลายล็อคในการให้สถานศึกษาทุกแห่งที่จัดการเรียนการสอนในกลุ่มอายุ 5 ปีขึ้นไปนั้นสามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ เนื่องจากกลุ่มอายุที่อนุญาตให้เข้าสู่กระบวนการการเรียนการสอนนั้นเป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้ว และหากพบว่ามีความเสี่ยงหรือมีการประเมินแล้วพบว่าอาจจะส่งผลต่อเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นผู้บริหารสถานศึกษา สามารถที่จะปิดสถานศึกษาหรือยุติการเรียนการสอนเป็นช่วงเวลาได้โดยทันที อย่างไรก็ตามจากความร่วมมือของชาวขอนแก่นที่เกิดขึ้น จนเกิดความคุ้นชินในมาตรการควบคุมและป้องกันตนเองและพร้อมที่จะเข้าสู่การคลายล็อคและอยู่ร่วมกันกับสถานการณ์ในการเป็นโรคประจำถิ่นตามแผนโรดแมปที่รัฐบาลกำหนด จะทำให้บรรยากาศในภาพรวมของจังหวัดนั้นค่อยๆกลับมาคึกคัก มีสีสัน เกิดรอยยิ้ม เสียงหัวเราะและความสนุกสนาน การค้าขาย ซื้อจ่าย จับจ่ายสินค้า หรือกิจกรมในด้านต่างๆนั้นได้ค่อยทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ส่วนผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานบันเทิงหรือสถานบริการที่เป็นสถานที่ปิดหรือทึบนั้นยังคงไม่อนุญาตให้เปิดให้บริการได้ในระยะนี้และหากพบว่ามีการฝ่าฝืนก็จะถูกดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทันทีโดยไม่ละเว้น