ข่าวอัพเดทรายวัน

ขอนแก่น พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ที่มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร

ที่มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมืองจ.ขอนแก่น ระหว่าง พลโท คณธัช ชนะกาญจน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และ พลตรี วรพินิจ ขันธุปัฏน์ เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 คนใหม่ บรรยากาศแห่งเกียรติยศ ความสามัคคี ความรัก และความคิดถึง ณ ลานสโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร โดยมี ข้าราชการ พนักงาน คณะแม่บ้านและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ตามคติพจน์ของกองทัพบก “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน