ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์งดสาดน้ำปะแป้งป้องกันแพร่เชื้อโควิดคลัสเตอร์สงกรานต์

นายอำเภอยางตลาด ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ยกทีมให้ความรู้ประชาชน ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประกาศชัดห้ามสาดน้ำ ปะแป้ง สัมผัสร่างกายกัน เพื่อป้องกันการเกิดคลัสเตอร์สงกรานต์

ที่ศาลาประชาคม บ้านตูม หมู่ 19 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด เป็นประธานโครงการเทศบาลพบประชาชน จัดโดยเทศบาลตำบลบัวบาน โดยมีนายสมยศ ยนต์ชัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบัวบาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดทุกฝ่าย ออกให้บริการ ทั้งนี้ มีนายเกรียงไกร โม้แพง กำนันตำบลบัวบาน นางละมุล ภักดีนอก ผญบ.บ้านตูม หมู่ 4, นายสเตสฉัน ภูนาสูง ผญบ.บ้านตูม หมู่ 19, นายวิรัล พลช่วย ผญบ.บ้านเหล่า หมู่ 5, นายอำนวย ภูทองกลม ผอ.รพ.สต.บ้านตูม พร้อมด้วยชาวบ้านตูม หมู่ 4,19 และบ้านเหล่า หมู่ 5 ร่วมโครงการ เสนอปัญหาและความต้องการ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สัปดาห์นี้ถือเป็นโค้งสุดท้ายในการเตรียมความพร้อมต้อนรับเทศกาลตรุษสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทยที่จะเริ่มขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์หน้า ซึ่งจะมีประชาชน นักท่องเที่ยว จากต่างจังหวัดและภายในจังหวัด มีการเดินทางเพื่อพบปะ ร่วมกิจกรรม และทำบุญตามประเพณีเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงนี้ยังอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จึงได้ร่วมกับองค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ให้ความรู้ รณรงค์ประชาชน ร่วมกันระมัดระวัง โดยปฏิบัติตนตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมทั้งปลูกจิตสำนึกความปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนด้วย

นายสันติกล่าวอีกว่า ในส่วนของ อ.ยางตลาดนั้น ได้ร่วมกับทุกฝ่ายรณรงค์ความปลอดภัยอย่างเข้มข้นทั้ง 3 ช่วง คือเริ่มตั้งแต่ช่วงก่อน 7 วัน, ช่วงที่ 2 คือช่วง 7 วันเทศกาลสงกรานต์ และช่วงที่ 3 ช่วง 7 วันหลังเทศกาลสงกรานต์ โดยมีมาตรการเข้มข้นป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยทั้งด่านหลัก ด่านชุมชน และจุดเสี่ยง ควบคู่กับการรณรงค์เมาไม่ขับ ขณะที่ในส่วนของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นั้น ได้ประกาศให้ประชาชนที่จะเล่นสงกรานต์ ห้ามสาดน้ำ ปะแป้ง และสัมผัสร่างกายกันเด็ดขาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการจัดกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์สามารถทำได้ หากมีผู้ร่วมงานตั้งแต่ 500 คนแต่ไม่เกิน 1,000 คน ต้องขออนุญาตจากฝ่ายปกครอง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเกิดคลัสเตอร์สงกรานต์ และเที่ยวสงกรานด้วยความปลอดภัย คือปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะปลอดภัยจากโควิด-19 อีกด้วย

ด้านนายสมยศ ยนต์ชัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบัวบาน กล่าวว่าโครงการเทศบาลพบประชาชน เป็นโครงการที่เทศบาลตำบลบัวบานจัดขึ้น เพื่อนำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักปลัดทุกฝ่าย พบปะประชาชนในพื้นที่ทั้ง 23 หมู่บ้าน มีการรับฟังปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาตำบล ทั้งนี้ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับบริการและได้ประโยชน์สูงสุด โดยส่วนมากเป็นปัญหาและความต้องการด้านแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ถนนเพื่อการเกษตร ซึ่งจะมีการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อความเจริญก้าวหน้าของชุมชน และนำประโยชน์สุขมาสู่พี่น้องประชาชนต่อไป