ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์แก้ไขปัญหาโรคอ้อย


เกษตรอำเภอนามน ร่วมกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาโรคอ้อย หลังเกษตรกรร้องเรียนสงสัยได้รับผลกระทบจากสารเคมี

ที่แปลงอ้อยเกษตรกรบ้านห้วยแกง หมู่ที่ 10 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ นางศิริรัตน์ ไสยประกาศ เกษตรอำเภอนามน น.ส.นันทนา สร้อยเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนามน นายชีวิน ไชยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ์ และสารวัตรกำนันตำบลยอดแกง ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาโรคอ้อยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย

นางศิริรัตน์ ไสยประกาศ เกษตรอำเภอนามนกล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรชาวไร่อ้อย สงสัยต้นอ้อยอายุประมาณ 5 เดือน พื้นที่ปลูก 20 ไร่ กำหนดเก็บเกี่ยวเดือนธันวาคม 2565 อาจจะได้รับผลกระทบจากสารเคมี ส่งผลให้ต้นอ้อยเป็นโรคไหม้ รากดำเน่า จึงได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุต่อไป พร้อมให้คำแนะนำการบริหารจัดการในแปลงอ้อย เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน การบำรุงรักษา และการเก็บเกี่ยว

ทั้งนี้ จากการสำรวจที่แปลงอ้อยดังกล่าว พบว่ามีอ้อยเริ่มเป็นโรคใบขาวอ้อย ซึ่งสาเหตุจากเชื้อไวรัส Phytoplasma เกิดจากผลกระทบอ้อยอ่อนแอและจะเกิดระบาดรุนแรงได้ในสภาวะอากาศแห้งแล้ง อย่างไรก็ตาม ผลผลิตอ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย อ.นามน เฉลี่ยจะได้ไร่ละ 15 ตัน ขายเข้าโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ ราคาเริ่มต้นตันละ 1,070 บาท ที่ความหวาน 10 ccs โดยในช่วงฤดูแล้งจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคใบขาวอ้อย มักจะพบได้ทุกระยะของการเจริญเติบโตของอ้อย ดังนั้นจึงได้แนะนำให้สำรวจและเก็บทำลายอ้อยใบขาว เพื่อป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดลุกลาม เกษตรกรที่พบไร่อ้อยมีปัญหา ให้รีบติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอนามน หรือสำนักงานเกษตรใกล้บ้าน