ข่าวอัพเดทรายวัน

หอการค้าสกลนครจัดปีใหม่วิถีไทสกล แต่งกายย้อนยุครดน้ำขอพรผู้ว่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่เรือนไทยอนัญญา ข้างสวนสาธารณะหนองทรายขาว ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการจัดงานปีใหม่วิถีไทสกล โดยมี ดร.กัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสกลนคร สมาชิกหอการค้า และ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่(YEC) หอการค้าจังหวัดสกลนคร ร่วมกันจัดขึ้น

โดยบรรยากาศในงาน จัดขึ้นในรูปแบบการแต่งกายย้อนยุค ชวนออเจ้าทั้งหลายแต่งกายด้วยเครื่องนุ่งห่มแบบชาวสยามและผ้าพื้นเมืองแบบชาวสกลนคร มีการจัดแสดงจำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวฮาง ผ้าย้อมคราม และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ พร้อมร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และผู้ใหญ่ที่มาร่วมงาน เป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ให้คงอยู่สืบไป