ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์เปิดงานไดโนพาเลาะครั้งที่ 3 ผลักดันเป็นอุทยานธรณี

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์เปิดงานไดโนพาเลาะ ครั้งที่ 3 พร้อมผลักดันพื้นที่กาฬสินธุ์ เป็นอุทยานธรณี เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายปราชญา อุ่นเพชรวรกร รองผู้ว่าราชการจังหวัด เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานไดโนพาเลาะ ครั้งที่ 3 “เบิ่งกาฬสินธุ์ ถิ่นของดี สะออนจีโอปาร์ค” ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร โดยมี ดร.ดรุณี สายสุทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2 นางสาวแววตา นรทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ และนางสาวศศอร ขันสุภา รักษาการผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สินธร ให้การต้อนรับ นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก นายอัครพล เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ นางธนวัน กาสี ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ผู้แทนขาดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และรองมิสแกรนด์กาฬสินธุ์ ให้เกียรติมาร่วมงาน

โดยงานไดโนพาเลาะ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-17 เมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางธรณีวิทยา ซาดดึกดำบรรพ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีเครือข่าย ซึ่งกิจกรรมในงาน ประกอบด้วยการออกบูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อป ของดีของเด่นชุมชน กิจกรรม workshop เรียนรู้การสร้างสินค้าแบรนด์ไดโนเสาร์ ทริปรถรางพาเลาะในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอสหัสขันธ์ และนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอุทยานธรณี Geopark kalasin “


นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ มีมรดกอันล้ำค่า ทั้งทางด้านประวัติศาตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา การแต่งกาย และทรัพยากรธรณีที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และมีสำคัญระดับโลก นั่นก็คือ ซากดึกดำบรรพ์ ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของชาวกาฬสินธุ์ ต้องขอขอบคุณกรมทรัพยากรณี ที่ได้จัดกิจกรรมไดโนพาเลาะขึ้นมา ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะทำให้พี่น้องชาวกาฬสินธุ์ ได้รูจัก อุทยานธรณี หรือ kalasin geopark ว่าคืออะไร และทุกภาคส่วนในจังหวัดก็พร้อมผลักดันให้พื้นที่กาฬสินธุ์ ก้าวสู่อุทยานธรณีระดับประเทศ และระดับโลก” ด้านดร.ดรุณี สายสุทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2 กล่าวว่าอุทยานธรณี คือพื้นที่เชื่อมโยงมรดกทางธรณี ทางนิเวศวิทยา ทางวัฒนธรรม และผู้คน เข้าด้วยกัน เพื่อการอนุรักษ์ การศึกษา และพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ มีมรดกทางธรณีวิทยา ซึ่งก็คือซากดึกดำบรรพ์ และยังมีมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมที่โดดเด่น และการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็ง สิ่งเหล่านี้ บ่งบอกว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความพร้อมที่จะพัฒนาพื้นที่เป็นอุทยานธรณีซึ่งกรมทรัพยากรธรณี จะเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานธรณี ต่อไป