ข่าวอัพเดทรายวัน

พ่อเมืองนครพนม นำชาวนครพนมและนักท่องเที่ยว ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย 2565

วันที่ 13 เมษายน 2562 ที่บริเวณลานแลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายวรรณพล ต่อพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดนครพนม ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามในวันขึ้นปีใหม่ไทยด้วยการประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พระภิกษุ สามเณร 100 รูป

สงกรานต์ เป็นคำในภาษาสันสกฤต ที่หมายถึง การเคลื่อนย้าย โดยเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายการประทับในจักรราศี หรือการเคลื่อนเข้าสู่ปีใหม่ตามความเชื่อของไทย และบางประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประเพณีสงกรานต์นั้น มีสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ เดิมทีวันสงกรานต์จะมีการคำนวณทางดาราศาสตร์ ตามปฏิทินของไทย แต่ในปัจจุบันได้มีการกำหนดวันที่แน่นอน คือวันที่ 13 – 15 เมษายน ซึ่งพิธีสงกรานต์นั้นจะใช้ น้ำเป็นสัญลักษณ์หลักในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยในช่วงวันสงกรานต์นั้นประชาชนมักจะร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อสร้างบุญกุศลให้กับตนเองและครอบครัว ทั้งยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติและผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว การก่อเจดีย์ทราย ซึ่งเป็นประเพณีที่เป็นคติความเชื่อเรื่องเวรกรรมในพระพุทธศาสนา ที่การก่อพระเจดีย์ทรายถวายวัดเป็นการนำเอาเศษดินทรายที่ติดเท้าออกจากวัดไปกลับมาคืนวัดในรูปพระเจดีย์ทราย ทั้งยังเป็นการถวายพุทธบูชาให้เป็นกุศลอานิสงส์ และเป็นกุศโลบายของคนในอดีตเพื่อให้คนในชุมชนมีการรวมกัน เพื่อร่วมกันจัดประเพณีรื่นเริง เป็นการสังสรรค์ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย

นอกจากนั้นก็ยังมีการสรงน้ำพระ ที่เป็นการรดน้ำพระพุทธรูปที่บ้านและที่วัด ซึ่งในบางที่ก็จะมีการจัดให้สรงน้ำพระสงฆ์เพิ่มเติม การบังสุกุลอัฐิเถ้ากระดูกของญาติผู้ใหญ่ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว เพื่อไม่ให้ทุกคนลืมคุณความดีของบรรพชน การรดน้ำขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินและขอพรจากผู้อาวุโส ครู อาจารย์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่ให้ความเคารพนับถือ และการอวยพรปีใหม่ให้แก่กันและกันในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ในวันปีใหม่ไทย โดยมีน้ำเป็นสื่อเชื่อมโยงสายใยแห่งความรักและความผูกพัน การปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อล้างบาปที่เราได้ทำไว้ เป็นการสะเดาะเคราะห์ร้ายให้กลายเป็นดี มีแต่ความสุข ความสบายในวันขึ้นปีใหม่