ข่าวอัพเดทรายวัน

นครพนม ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 152 ราย กำลังรักษา 6,161 ราย กลับบ้าน 562 ราย

วันที่ 13 เม.ย. 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันนี้ (วันที่ 13 เม.ย.2565) มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 152 ราย จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ ในพื้นที่ 144 ราย นอกพื้นที่ 8 ราย ป่วยสะสม 8,044 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 562 ราย กำลังรักษาอยู่ 6,161 ราย (อาการของผู้ป่วยทั้ง 6,161 ราย ไม่มีอาการ 5,754 ราย มีอาการเล็กน้อย 276 ราย อาการปานกลาง 124 ราย อาการรุนแรง 7 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เสียชีวิตสะสม 24 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 13 เม.ย.2565 เวลา 08.00 น.)

ในส่วนของภาพรวมจำนวนเตียงสำหรับรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตียงศูนย์ดูแลโคdวิด-19 ชุมชน (Community Isolate : CI) รวม 2,817 เตียง ใช้ไป 433 เตียง คงเหลือ 2,384 เตียง แยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation 3,439 เตียง OPD with Self Isolation 1,822 เตียง จำนวนเตียงของ รพ.ทั่วไป/ รพ.ชุมชน ทั้ง 12 อำเภอ ทั้งหมด 837 เตียง ใช้รองรับผู้ป่วย 467 เตียง คงเหลือ 370 เตียง รวมจำนวนทั้งหมด 3,654 เตียง ใช้ไป 900 เตียง คงเหลือ 2,754 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 13 เม.ย. 2565 เวลา 08.00 น.)

ด้านการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีน (เข็มหนึ่ง) แล้ว 453,839 คน คิดเป็น 72.93% เทียบกับประากรตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล ฉีดเข็มสองแล้ว 404,637 โด้ส คิดเป็น 65.02% ฉีดเข็มสามแล้ว 144,173 โด้ส คิดเป็น 23.17% ฉีดเข็มสี่ จำนวน 6,840 โด้ส คิดเป็น 1.10%

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 17/2565 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังใหม่) โดยมีคณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณาตามวาระการประชุมฯ โดยมีวาระที่สำคัญ คือ มาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ และได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติตนตามมาตรการทางสาธารณสุข และให้นายอำเภอเข้มงวดในการปฏิบัติตามประกาศของ ศบค.จังหวัดนครพนมอย่างเคร่งครัด ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย และงานประเพณีของท้องถิ่นเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID – 19)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ขอเชิญชวนผู้สูงอายุทุกคน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผู้ที่ครบกำหนดเวลารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 และ 4 เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ณ *สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ขอเชิญชวนบุตรหลานพาผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และผู้ที่ครบกำหนดเวลารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข้ารับการฉีดวัคซีนก่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ เพื่อที่ลูกหลานจะได้กลับมาเยี่ยมอย่างสบายใจ และลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อ หากทุกคนได้รับวัคซีนฯ จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และขอให้ป้องกันตนเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างอย่างสม่ำเสมอ สำหรับประชาชนทุกคนที่จะเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์ ควรเข้ารับฉีดวัคซีนตามกำหนดตามกำหนดเวลา ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ที่จะมาถึง เพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว