ข่าวอัพเดทรายวัน

บุรีรัมย์ผู้ว่าฯ นำพุทธศาสนิกชนแห่ผ้าอังสระเปลี่ยนองค์พระสุภัทรบพิตรบนยอดภูเขาไฟกระโดงเสริมสิริมงคลวันสงกรานต์

ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ นำพุทธศาสนิกชน แห่ผ้าอังสะขึ้นเขาเปลี่ยนองค์พระสุภัทรบพิตรบนยอดภูเขาไฟกระโดง เพื่อเสริมสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ภายในงาน “แห่ผ้าขึ้นภูเขาไฟ น้อมใจไหว้พระใหญ่ ไปเที่ยวลานวัฒนธรรม” ส่งเสริมการท่องเที่ยวบุรีรัมย์ 365 วัน

วันที่ 13 เม.ย. 65นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก พร้อมใจกันแห่ผ้าอังสะเปลี่ยนให้องค์พระสุภัทรพิตร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองบุรีรัมย์ ซึ่งตั้งอยู่สูงสง่า บนปากปล่องภูเขาไฟกระโดง พร้อมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวันเกิด ความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองเล็กครอบครัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2565 ทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวบุรีรัมย์ 365 วัน ที่มุ่งเน้นให้คนบุรีรัมย์มีรายได้เพิ่มจากการให้บริการด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมไปถึงเพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างรายได้แก่ประชาชนในชุมชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนสืบไป

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีสรงน้ำพระพุทธสุภัทรบพิตร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวันเกิด และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้านลานวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม จำหน่ายสินค้าโอท็อปชม ชิม แชะ แชร์อีกด้วย

สำหรับพระสุภัทรบพิตร เป็นพระพุทธรูปคู่เมือง ภายในเศียรบรรจุพระธาตุ ประดิษฐานอยู่บนเขากระโดง เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐฉาบปูนขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 12 เมตร ฐานยาว 14 เมตร หันหน้าไปทางทิศเหนือ สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2512 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายสุรวุฒิ บุญญานุสาสน์ ในขณะนั้น ร่วมกับพ่อค้าประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในความคิดและโครงการต่างๆ ของหลวงพ่อบุญมา ปัญญาปโชโต อดีตเจ้าอาวาสวัดเขากระโดง ได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นบริเวณยอดเขากระโดง เพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป จากจุดที่ตั้งขององค์พระ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองบุรีรัมย์

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 13/04/2022 21:53 น. by เสียงภูพานออนไลน์