ข่าวอัพเดทรายวัน

‘นครพนม’ ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 165 ราย กำลังรักษา 6,645 ราย กลับบ้าน 1,000 ราย

วันที่ 17 เม.ย. 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ7ไวรัสโคโรนา 2019 วันนี้ (วันที่ 17 เม.ย.2565) มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 165 ราย จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ ในพื้นที่ 162 ราย นอกพื้นที่ 3 ราย ป่วยสะสม 8,897 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 1,000 ราย กำลังรักษาอยู่ 6,645 ราย (อาการของผู้ป่วยทั้ง 6,645 ราย ไม่มีอาการ – มีอาการเล็กน้อย 6,492 ราย อาการปานกลาง 147 ราย อาการรุนแรง 6 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิตสะสม 31 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เม.ย.2565 เวลา 08.00 น.)

ในส่วนของภาพรวมจำนวนเตียงสำหรับรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตียงศูนย์ดูแลโคdวิด-19 ชุมชน (Community Isolate : CI) รวม 2,617 เตียง ใช้ไป 508 เตียง คงเหลือ 2,109 เตียง แยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation 3,838 เตียง OPD with Self Isolation 1,855 เตียง จำนวนเตียงของ รพ.ทั่วไป/ รพ.ชุมชน ทั้ง 12 อำเภอ ทั้งหมด 857 เตียง ใช้รองรับผู้ป่วย 444 เตียง คงเหลือ 413 เตียง รวมจำนวนทั้งหมด 3,474 เตียง ใช้ไป 952 เตียง คงเหลือ 2,522 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เม.ย. 2565 เวลา 08.00 น.)

ด้านการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีน (เข็มหนึ่ง) แล้ว 453,077 คน คิดเป็น 72.94% เทียบกับประากรตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล ฉีดเข็มสองแล้ว 404,770 โด้ส คิดเป็น 65.05% ฉีดเข็มสามแล้ว 144,565 โด้ส คิดเป็น 23.23% ฉีดเข็มสี่ จำนวน 6,848 โด้ส คิดเป็น 1.10%

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ขอเชิญชวนผู้สูงอายุทุกคน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผู้ที่ครบกำหนดเวลารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 และ 4 เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ณ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ขอเชิญชวนบุตรหลานพาผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และผู้ที่ครบกำหนดเวลารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อที่ลูกหลานจะได้กลับมาเยี่ยมอย่างสบายใจ และลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อ หากทุกคนได้รับวัคซีนฯ จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และขอให้ป้องกันตนเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างอย่างสม่ำเสมอ

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 18/04/2022 21:21 น. by เสียงภูพานออนไลน์