ข่าวอัพเดทรายวัน

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุม ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมี นางปุณิกา ธรรมนูญ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุรชาติ ทอนศรี ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ ผู้บริหารการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เขต 3 เขต 4 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว ในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในสถานที่ที่เหมาะสม

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต่อไปว่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เขต 3 เขต 4 และ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร จึงได้กำหนดจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 ขึ้น โดยมีข้าราชการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) จำนวน 114 ราย