ข่าวอัพเดทรายวัน

‘นครพนม’ ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 181 ราย กำลังรักษา 7,269 ราย กลับบ้าน 1,215 ราย

วันที่ 24 เม.ย. 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันนี้ (วันที่ 24 เม.ย.2565) มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 181 ราย จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ ในพื้นที่ 176 ราย นอกพื้นที่ 5 ราย ป่วยสะสม 10,099 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 1,215 ราย กำลังรักษาอยู่ 7,269 ราย (อาการของผู้ป่วยทั้ง 7,269 ราย ไม่มีอาการ – มีอาการเล็กน้อย 7,120 ราย อาการปานกลาง 138 ราย อาการรุนแรง 11 ราย เสียชีวิตสะสม 38 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย.2565 เวลา 08.00 น.)


ในส่วนของภาพรวมจำนวนเตียงสำหรับรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตียงศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน (Community Isolate : CI) รวม 2,617 เตียง ใช้ไป 521 เตียง คงเหลือ 2,096 เตียง แยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation 4,590 เตียง OPD with Self Isolation 1,717 เตียง จำนวนเตียงของ รพ.ทั่วไป/ รพ.ชุมชน ทั้ง 12 อำเภอ ทั้งหมด 882 เตียง ใช้รองรับผู้ป่วย 441 เตียง คงเหลือ 441 เตียง รวมจำนวนทั้งหมด 3,499 เตียง ใช้ไป 962 เตียง คงเหลือ 2,537 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 2565 เวลา 08.00 น.)

ด้านการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีน (เข็มหนึ่ง) แล้ว 455,957 คน คิดเป็น 73.27% เทียบกับประากรตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล ฉีดเข็มสองแล้ว 409,153 โด้ส คิดเป็น 65.75% ฉีดเข็มสามแล้ว 151,182 โด้ส คิดเป็น 24.29% ฉีดเข็มสี่ จำนวน 7,363 โด้ส คิดเป็น 1.18%

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ขอเชิญชวนผู้สูงอายุทุกคน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผู้ที่ครบกำหนดเวลารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 และ 4 เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ณ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ขอเชิญชวนบุตรหลานพาผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และผู้ที่ครบกำหนดเวลารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อที่ลูกหลานจะได้กลับมาเยี่ยมอย่างสบายใจ และลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อ หากทุกคนได้รับวัคซีนฯ จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และขอให้ป้องกันตนเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างอย่างสม่ำเสมอ