ข่าวอัพเดทรายวัน

เลย ผลการนับคะแนนใหม่นายก อบต.โคกใหญ่ อำเภอท่าลี่คะแนนเท่ากันใช้วิธีจับสลากผลนายกคนเก่าเข้าวินกองเชียร์แห่กันลั่น

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 เมษายน 2565 นายจัตุรัส สังฆะวงศ์ ผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลยได้จัดให้เจ้าหน้าที่ทำการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ เนื่องด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีคำสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ หน่วยเลือกตั้ง 1 เขตเลือกตั้งที่ 5 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 191 ของระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จึงกำหนดให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยใช้ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านโคกใหญ่ โดยมีนายสุทธิชัย บุญเรือง ผู้อำนวยการ กกต.จ.เลย พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆของ กกต.จ.เลย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าลี่ และ อส.อ.ท่าลี่ ได้มาดูแลรักษาความสงบภายในหน่วยนับคะแนน นอกจากนี้ยังมีบรรดากองเชียร์ของผู้สมัครทั้ง 2 หมายเลขมาลุ้นการนับคะแนนกันอย่างใกล้ชิด โดยมีการทักท้วงตลอดเวลาที่มีการนับคะแนนบัตรเสีย ซึ่งมีบัตรเสียถึง 16 ใบ

สืบเนื่องจากผลการเลือกตั้ง นกยก อบต.โคกใหญ่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า หมายเลข 1 นายณรภัทร กันหาวรรณะ ได้ 803 คะแนน หมายเลข 2 ว่าที่ร้อยตรี สายพิณ พิลาธรรม ได้จำนวน 802 คะแนน ชนะแพ้กันเพียงคะแนนเดียว

หลังจากนั้นว่าที่ร้อยตรี สายพิณ พิลาธรรม ผู้สมัครนายก อบต.โคกใหญ่ หมายเลข 2 จึงได้เข้าร้องเรียนกับ กกต.จ.เลย ขอให้มีการนับคะแนนกันใหม่ จำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง เนื่องจากมีข้อพิรุธหลายอย่าง หลังจากนั้นทาง กกต.ส่วนกลาง ได้วินิจฉัยออกมาแล้ว ให้นับคะแนนใหม่เพียงหน่วยเดียว คือ หน่วยเลือกตั้ง 1 เขตเลือกตั้งที่ 5 ตำบลโคกใหญ่

สำหรับผลการนับคะแนนใหม่นายก อบต.โคกใหญ่ มีจำนวน 3 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นายณรภัทร กันหาวรรณะ ได้จำนวน 164 คะแนน หมายเลข 2 ว่าที่ร้อยตรี สายพิณ พิลาธรรม ได้จำนวน 129 คะแนน และหมายเลข 3 นางมลิวัลย์ มาตย์คำ ได้จำนวน 65 คะแนน

เมื่อผลรวมทั้ง 6 หน่วยเลือกตั้งแล้ว หมายเลข 1 นายณรภัทร กันหาวรรณะ ได้จำนวน 803 คะแนน หมายเลข 2 ว่าที่ร้อยตรี สายพิณ พิลาธรรม ได้จำนวน 803 คะแนน คะแนนเท่ากัน ตามระเบียบของกกต.แล้ว จะต้องทำการจับสลากเท่านั้น แต่ปรากฏว่า หมายเลข 2 ว่าที่ร้อยตรี สายพิณ พิลาธรรม ไม่ยอมจับสลากด้วย เพราะเหตุผลที่ร้องเรียนไป 3 หน่วยเลือกตั้งให้มีการนับคะแนนใหม่ แต่ กกต.ให้มีนับคะแนนใหม่เพียงหน่วยเดียว สร้างความไม่พอใจกับผู้สมัครหมายเลข 2 และกองเชียร์จำนวนหนึ่ง จึงขอประท้วงไม่ยอมรับผลการนับคะแนนใหม่ในครั้งนี้ จึงได้พากันเดินกลับบ้านไป

หลังจากนั้นนายจัตุรัส สังฆะวงศ์ ผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ได้อาศัยระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 เมื่อมีคะแนนเท่ากัน ต้องใช้วิธีการจับสลากทันที

ปรากฏว่า มีนายณรภัทร กันหาวรรณะ ผู้สมัครหมายเลข 1 เดินทางมาจับสลากเพียงคนเดียว ส่วนว่าที่ร้อยตรี สายพิณ พิลาธรรม ผู้สมัครหมายเลข 2 ไม่มาจับสลากนั้น นายจัตุรัส สังฆะวงศ์ ผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ จะเป็นผู้จับสลากแทนทันที ผลการจับสลากปรากฎว่า นายณรภัทร กันหาวรรณะ ได้เป็นนายก อบต.โคกใหญ่ ต่อไป ทำให้บรรดากองเชียร์ต่างพากันส่งเสียงร้องกันลั่นด้วยความดีใจ.