ข่าวอัพเดทรายวัน

“ฟ้องด้วยภาพ”คลองชลประทานสกปรกรกรุงรังส่งกลิ่นเหม็นรบกวนไปทั่วไม่น่าดู

สภาพ คลองส่งน้ำชลประทานชึ่งระบายน้ำ จากอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อ.เมืองลงสู่ ท้ายเขื่อน จนถึงอำเภอหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ และไหลผ่านถนน ใจกลางเมืองอำนาจเจริญ สภาพครองมีหญ้าขึ้นรกรุงรัง ส่งกลิ่นเหม็นไม่ได้รับการเหลียวแลจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

แต่อย่างไร ซึ่งคลองดังกล่าว ตัดผ่านใจกลางเมืองอำนาจเจริญอีกด้วย ทำให้เสีย ภาพพจน์บรรยากาศ ความสวยงาม ของเมืองอำนาจเจริญ ที่ขึ้นชื่อว่า”เป็นเมืองน่าอยู่ คลองสวยน้ำใส”ตามที่ได้ขึ้นสโลแกนกล่าวไว้ แต่นี่มันกลับตรงกันข้าม หญ้าเศษวัสดุรกรุงรังตามคลองส่งน้ำชลประทาน เต็มไปหมดและบางจุดมีกลิ่นเหม็นไปทั่วไม่เคยได้รับการทำความสะอาด ให้น้ำไหลได้สะดวกเลยแม้แต่น้อย บรรดาแขกบ้านแขกเมือง นักท่องเที่ยว หรือประชาชนที่ผ่านไปมาพบเห็นภาพเช่นนี้ ฝากร้องเรียนมาว่าให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปไหนกันหมด ทำไมจึงปล่อยให้คลองส่งน้ำชลประทาน ที่ตัดผ่านใจกลางเมืองอำนาจเจริญ ปล่อยให้หญ้าขึ้นรกรุงรังเต็มไปหมด บางจุดมีกลิ่นเหม็น ทำเอาประชาชนเดือดร้อนกันทั่วหน้าวอนหน่วยงานผู้รับผิดชอบลงแก้ไขด้วยครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

Last Updated on 29/04/2022 18:48:06 by เสียงภูพานออนไลน์