ข่าวอัพเดทรายวัน

‘นครพนม’ ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 97 ราย กำลังรักษา 3,467 ราย กลับบ้าน 610 ราย

วันที่ 7 พ.ค. 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันนี้ (วันที่ 7 พ.ค.2565) มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 96 ราย จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ ในพื้นที่ 96 ราย นอกพื้นที่ 1 ราย ป่วยสะสม 11,593 ราย หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 610 ราย กำลังรักษาอยู่ 3,467 ราย (อาการของผู้ป่วยทั้ง 3,467 ราย ไม่มีอาการ – มีอาการเล็กน้อย 3,391 ราย อาการปานกลาง 68 ราย อาการรุนแรง 8 ราย เสียชีวิตสะสม 54 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ค.2565 เวลา 08.00 น.)

ในส่วนของภาพรวมจำนวนเตียงสำหรับรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตียงศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน (Community Isolate : CI) รวม 2,617 เตียง ใช้ไป 152 เตียง คงเหลือ 2,465 เตียง แยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation 2,138 เตียง OPD with Self Isolation 916 เตียง จำนวนเตียงของ รพ.ทั่วไป/ รพ.ชุมชน ทั้ง 12 อำเภอ ทั้งหมด 887 เตียง ใช้รองรับผู้ป่วย 261 เตียง คงเหลือ 626 เตียง รวมจำนวนทั้งหมด 3,504 เตียง ใช้ไป 413 เตียง คงเหลือ 3,091 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ค. 2565 เวลา 08.00 น.)

ด้านการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีน (เข็มหนึ่ง) แล้ว 460,486 คน คิดเป็น 74.00% เทียบกับประชากรตามสิทธิ์การรักษาพยาบาล ฉีดเข็มสองแล้ว 416,613 โด้ส คิดเป็น 66.88% ฉีดเข็มสามแล้ว 165,658 โด้ส คิดเป็น 26.62% ฉีดเข็มสี่ จำนวน 8,331 โด้ส คิดเป็น 1.34%

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ขอเชิญชวนผู้สูงอายุทุกคน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผู้ที่ครบกำหนดเวลารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็ม 3 และ 4 เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ณ สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ขอเชิญชวนบุตรหลานพาผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และผู้ที่ครบกำหนดเวลารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อที่ลูกหลานจะได้กลับมาเยี่ยมอย่างสบายใจ และลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อ หากทุกคนได้รับวัคซีนฯ จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และขอให้ป้องกันตนเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างอย่างสม่ำเสมอ