ข่าวอัพเดทรายวัน

คณะกรรมการมูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ติดตามความก้าวหน้า รพ.สต.โพนงาม

คณะกรรมการมูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ โพนงาม จ.กาฬสินธุ์

          ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  นางขนิษฐา บุญราช ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรค ให้กำลังใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  โดยมี นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ชมรมแม่บ้านทหาร ตำรวจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

          นางขนิษฐา บุญราช ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี กล่าวว่า ทางมูลนิธิฯ มีกำหนดการตรวจเยี่ยม 2 ปี/ครั้ง โดยความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ส่วนราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่ รวมทั้งสมาคมแม่บ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีการดำเนินการเป็นไปด้วยความเหมาะสม สถานที่สวยงามสมพระเกียรติ ตลอดจนการให้บริการพี่น้องประชาชน เป็นไปอย่างครอบคลุม ทั้งนี้ ทั่วประเทศ มีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งหมด 82 แห่ง มีทีมตรวจเยี่ยม จำนวน 5 ทีม ซึ่งมูลนิธิฯ และกระทรวงสาธารณสุข คาดหวังว่า สถานีแห่งนี้จะเป็นสถานีต้นแบบกับประชาชน ได้ดูแลสถานีอนามัยที่อยู่ห่างไกล และอยู่ในเขตรับผิดชอบ พร้อมติดตามความก้าวหน้าและร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อไป

          สำหรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เดิมเป็นสำนักงานผดุงครรภ์ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2501 และในปี 2535 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้สร้างสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพระองค์ทรงพระกรุณาพระราชทานนามสถานีอนามัยว่า “สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี”

ดังนั้นสถานีอนามัยแห่งนี้จึงได้ก่อกำเนิดขึ้น และในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ได้ทำพิธีเปิดอาคารสถานีอนามัยอย่างเป็นทางการ ครอบคลุมการดูแลสุขภาพ บริการประชาชน จำนวน 13 หมู่บ้าน โดยมีการพัฒนาคุณภาพบริการเข้าสู่มาตรฐาน สนอ.ติดดาว ตั้งแต่ปี 2561 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 5 ดี 5 ด้าน โดยได้รับการประเมินทั้งในระดับอำเภอและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์มาอย่างต่อเนื่อง