ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์จิตอาสาร่วมด้วยช่วยกู้ภัย

คณะจิตอาสา ในนามมูลนิธิหลวงตาน้อย และกลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา 63 เดินสายสร้างกุศลในสัปดาห์วันวิสาขบูชาโลก ร่วมกันมอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับกู้ภัยเต๊กก่ากาฬสินธุ์ และกู้ภัยสว่างกาฬสินธุ์ เพื่อการมีส่วนร่วมดูแลสังคม และบรรเทาทุกข์ บรรเทาภัย ให้กับประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย

ที่มูลนิธิกู้ภัยเต๊กก่ากาฬสินธุ์ (สมาคมพ่อค้า จ.กาฬสินธุ์) นายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย และกลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา 63 ได้นำวิทยุสื่อสาร ชุดประดาน้ำ เสื้อสะท้อนแสง ชุดพีพีอี ถุงมือ รองเท้า อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเต๊กก่ากาฬสินธุ์ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิกู้ภัยเต๊กก่ากาฬสินธุ์และเจ้าหน้าที่ อาสากู้ภัยเต๊กก่ากาฬสินธุ์ ร่วมรับมอบ พร้อมกล่าวขอบคุณ

จากนั้น นายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย และกลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา 63 ยังได้นำวิทยุสื่อสาร ชุดประดาน้ำ เสื้อสะท้อนแสง ชุดพีพีอี ถุงมือ รองเท้า อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อีกจำนวนหนึ่ง ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างกาฬสินธุ์ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิสว่างกาฬสินธุ์และเจ้าหน้าที่ อาสากู้ภัยสว่างกาฬสินธุ์ ร่วมรับมอบ พร้อมกล่าวขอบคุณ ในโอกาสที่มูลนิธิหลวงตาน้อย และกลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา 63 ได้นำอุปกรณ์ที่จำเป็นมามอบให้ในครั้งนี้

นายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย กล่าวว่ามูลนิธิกู้ภัยเต๊กก่ากาฬสินธุ์ และมูลนิธิสว่างกาฬสินธุ์ หรือมูลนิธิ ชมรม องค์กรต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเพื่อการสาธารณกุศล ช่วยเหลือประชาชนและสังคม ถือเป็นจิตอาสาเช่นเดียวกับคณะจิตอาสามูลนิธิหลวงตาน้อย และกลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา 63 ซึ่งมีภารกิจที่สอดคล้องกันในการดูแลสังคม ไม่ว่าจะเป็นในยามภาวะปกติ เช่น งานประเพณี งานบุญกุศลอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามประสบภัยหรือสาธารณภัย ต่าง ๆ ที่อาสากู้ภัยหรือบุคลากรมูลนิธิ จะต้องเข้ามีให้ความช่วยเหลือ ตามกรอบและตามกำลังความสามารถ ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือส่วนราชการ และบรรเทาทุกข์ บรรเทาภัย ให้กับประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย

นายชิษณุพงศ์กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงสัปดาห์วันวิสาขบูชาโลกประจำปี 2565 คณะจิตอาสา ในนามมูลนิธิหลวงตาน้อย และกลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา 63 มีมติเดินสายสร้างกุศล เพื่อการมีส่วนร่วมดูแลสังคม จึงได้นำวิทยุสื่อสาร ชุดประดาน้ำ เสื้อสะท้อนแสง ชุดพีพีอี ถุงมือ รองเท้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ โดยจัดมอบให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเต๊กก่ากาฬสินธุ์ และมูลนิธิสว่างกาฬสินธุ์ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อได้มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบครัน ทั้งในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย และในส่วนของการป้องกันตนเองของอาสากู้ภัย ให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 และอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย

Last Updated on 20/05/2022 14:32:56 by เสียงภูพานออนไลน์