ข่าวอัพเดทรายวัน

สภ.เมืองศรีสะเกษ เปิดโครงการชุมชนการเคหะยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานการเคหะบ้านเอื้ออาทรหนองครก หมู่ที่ 8 ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ. ศุภชัย ศักรินพานิชกุล รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนการเคหะยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด โดยมี ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัฐยา จำปาแพง เคหะจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณัฐกิตติ์ เจริญเกษสุววรณ์ ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ พ.ต.ท.สุรพงศ์ วรพิมพ์รัตน์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองศรีสะเกษ พ.ต.ท.สราวุฒิ คำน้อย รอง ผกก.สส.สภ.เมืองศรีสะเกษ พ.ต.ต. ทนงศักดิ์ ยะสูงเนิน สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ นายปรีชา ส่งเสริม หัวหน้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.ศรีสะเกษ และนายบุญส่ง ศรีวงศ์ ประธานชุมชนบ้านเอื้ออาทรหนองครก และคณะกรรมการชุมชนบ้านเอื้ออาทรหนองครก ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

พ.ต.อ. ศุภชัย ศักรินพานิชกุล รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ จัดทำโครงการชุมชนการเคหะยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านการเคหะ เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกันแก้ไขและการบำบัดยาเสพติด ให้มีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ซึ่ง สภ.เมืองศรีสะเกษและสำนักงานการเคหะจังหวัดศรีสะเกษ ได้คัดเลือกการเคหะชุมชนบ้านเอื้ออาทรหนองครกเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เนื่องจากหมู่บ้านการเคหะบ้านเอื้ออาทรหนองครก ยังมีปัญหายาเสพติดและปัญหาการรวมกลุ่มดื่มสุราส่งเสียงดังของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าพักอาศัย และมีผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนการปฏิบัติงานตามโครงการการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้ชุดปฏิบัติการชุมชนการเคหะยั่งยืน เข้ามาดำเนินงานตามกระบวนการที่การเคหะชุมชนบ้านเอื้ออาทรหนองครก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง เดือน กรกฎาคม 2565

Last Updated on 20/05/2022 15:22:15 by เสียงภูพานออนไลน์