ข่าวอัพเดทรายวัน

สุรินทร์ สื่อมวลชนร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องการลงพื้นที่ของ สว.


ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ นางสาวสมธิดา จะเกรง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นางสมทรง เผือกผล ผอ.สวท.สุรินทร์ และสื่อมวลชนในจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย นายเขมชาติ ชุณหกิจขจร นางสาวรมิตา สิงหเสนี (สื่อโทรทัศน) นายปุรุศักดิ์ แสนกล้า สื่อสิงพิมพ์/ออนไลน์ และนายกฤษฎา สุนทร (สื่อรัฐ) ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยในประเด็นการลงพื้นที่ของ สว.จนนำไปสู่การแก้ไขปัญหา กับ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ผ่านระบบ Zoom จากห้องประชุมสินเจิมศิริ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี

นายจิรชัย กล่าวว่า โครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภากับสื่อมวลชนภาครัฐ ไปสู่ภาคประชาสังคมอื่นๆ ในส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 6) ครั้งนี้ กำหนดระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีจุดประสงค์เพื่อขอบคุณสื่อมวลชน ผอ.เขตประชาสัมพันธ์จังหวัด ผอ.สวท. และสื่อมวลชนท้องถิ่น ที่ช่วยกันนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการลงพื้นที่ของ สว.จนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหลายประการ รวมทั้ง รับฟังความคิดเห็นและเสียงสะท้อนกลับจากสื่อมวลชนในพื้นที่ และเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “เหลียวหลัง แลหน้า วุฒิสภาเพื่อประชาชน “นำเสนอผลงาน 3 ปี “เหลียวหลัง แลหน้า วุฒิสภาเพื่อประชาชน : กลั่นกรอง ตรวจสอบ ปฏิรูป” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายนนี้

Last Updated on 20/05/2022 15:27:38 by เสียงภูพานออนไลน์