ข่าวอัพเดทรายวัน

อบจ.สุรินทร์ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 108 ปี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายพรชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายศิริศักดิ์ ร่วมพัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นายสุรศักดิ์ สินประโคน ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ว่าที่ร้อยตรีพิศุทธิ์ นิภารักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจาก โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียนครบรอบ 108 ปี

เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่ครู อาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชี้แจงขั้นตอนกระบวนการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกด้วย

Last Updated on 20/05/2022 15:39:44 by เสียงภูพานออนไลน์