ข่าวอัพเดทรายวัน

สุรินทร์-เลขาธิการคณะก้าวหน้า เดินทางมาบรรยาย “ขอคนละชื่อ ปลด ล็อกท้องถิ่น”

“ปิยะบุตร” เลขาธิการคณะก้าวหน้า เดินทางมาบรรยาย “ขอคนละชื่อ ปลด ล็อกท้องถิ่น” จังหวัดสุรินทร์ เพื่อรวบรวมรายชื่อเสนอแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ หมวด14โดยประชาชนไม่น้อยกว่า 50,000 รายชื่อสามารถเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภาได้

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ที่ห้องประชุม “ช้างชมพู”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายปิยะบุตร แสงกนกกุล’ เลขาธิการคณะก้าวหน้า และอดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่เดินทางมาบรรยายพิเศษหัวข้อ”ขอคนละชื่อปลดล็อคท้องถิ่น”เพื่อคืนอำนาจสู่ท้องถิ่นสุรินทร์ในการปลดล็อก4กุญแจสำคัญ4 ข้อของการพัฒนาเมืองได้แก่

  1. ปลดล็อก งาน เพิ่มอำนาจให้ท้องถิ่นเป็นหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ
  2. ปลดล็อก เงิน เพิ่มงบประมาณ การหารายได้ใหม่ของท้องถิ่น
  3. ปลดล็อก คน เพิ่มความดึงดูดของงานการเมือง ราชการในท้องถิ่น
  4. ปลดล็อก อำนาจ เพิ่มอำนาจประชาชน คืนอำนาจสู่ท้องถิ่น
    ภายในงานได้มีการรวบรวมรายชื่อเพื่อนำไปเสนอแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ หมวด 14 โดยประชาชนไม่น้อยกว่า 50,000 รายชื่อสามารถเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภาได้
    การบรรยายครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย มีประชาชนที่สนใจมาร่วมรับฟังกันประมาณ 300 คน และก่อนที่จะเข้ารับฟังการบรรยาย ได้มีการตรวจวัดคัดกรองอุณหภูมิ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค- 19 ด้วย

นายปิยะบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า และอดีต ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ บอกถึงการมาบรรยายในครั้งนี้ว่า ในการงบประมาณของท้องถิ่นที่ซับซ้อนกัน ที่ประชาชนมาร่วมลงชื่อเพื่อรวบรวมรายชื่อเสนอแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ หมวด 14 โดยประชาชนไม่น้อยกว่า50,000 รายชื่อสามารถเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภาได้

Last Updated on 20/05/2022 15:56:01 by เสียงภูพานออนไลน์