ข่าวอัพเดทรายวัน

สุรินทร์อดีตนายก อบต.บักไดจัดงานสวนผลไม้

อดีตนายก อบต.พนมดงรัก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เชิญประชาชนมาเที่ยว “ชิม, ช็อป, ทุเรียนเทือกเขาพนมดงรัก” งานเทศกาลผลไม้ หวานกรอบอร่อย ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่เคยปลูกยางพารา ที่ยางพาราราคาตกต่ำ จึงหันมาปลูกผลไม้ “ทุเรียน” แทน ที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรมีรายได้อย่างงาม จึงได้มีการจัดงานขึ้นในวันที่ 17- 18 มิถุนายน 2565 ณ ที่สวนตาสิทธิ์ บ้านไทยนิยม ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เหมือนปีที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรที่ ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ที่ปลูกยางพารา ต่างก็หันมาปลูกพืชผักผลไม้แทน เพราะราคายางพารา ราคาตกต่ำ จึงพากันมาปลูกผลไม้แทน อย่างเช่น “ทุเรียน เทือกเขาพนมดงรัก” ที่มีเนื้อนิ่ม กรอบ หอมหวาน อร่อย มีทั้งพันธุ์ “หมอนทอง” และ “พันธุ์ “ก้านยาว”

ณ ที่สวนทุเรียนของนายสิทธิ์ วาตาแสง เกษตรกรที่ปลูกผลไม้นาๆ ชนิด เช่น “ทุเรียนเทือกเขาพนมดงรัก” มีทั้งพันธุ์ “หมอนทอง” และ พันธุ์ “ก้านยาว” นอกจากนี้ ภายในสวนเนื้อที่จำนวน 10 ไร่ ยังปลูกผลไม้ เช่น ทุเรียน, มังคุด, เงาะ, ลองกรอง, ลำไย, และแก้วมังกร และกล้วยหอม ที่สร้างรายได้ให้อย่างงาม

นายสิทธิ์ วงตาแสง บอกว่า ตนนั้นแต่ก่อนนั้นทำสวนยางในเนื้อที่ 21 ไร่ และประสบกับปัญหายางพารา ที่มีราคาตกต่ำ และทางนายประจวบ เสงี่ยมทรัพย์ อดีตนายก อบต.บักได ได้มาแนะนำให้ปลูกผลไม้เสริม ตนเองไม่รู้เรื่องการปลูกผลไม้ จึงลองแบ่งเนื้อที่การปลูกยางพารา มาลองปลูกทุเรียนดู จำนวน 300 ต้น ตายไปบ้าง เหลือ ต้นทุเรียน จำนวน “สองร้อยกว่า ต้น” ที่สร้างรายได้ในปีนั้น ได้เงินมา “แปดแสนเศษ” ปีนี้ ได้ผลผลิตทุเรียน เป็นปีที่ 2 ปี คาดว่าจะได้มากกว่าปีที่ผ่านมา และขอแนะนำให้เกษตรกรที่ปลูกยางพารา มาลองปลูกทุเรียนกันบ้า แต่ต้องมีใจรักจริงๆนะ จึงจะได้ผล

หลังจากนั้น ได้เดินทางมาดูที่สวนทุเรียน ของนางเลือย รักสกล ที่บ้านเลขที่ 209 หมู่ 17 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เพราะราคายางพารา ราคาตกต่ำ จึงลองมาปลูก “ทุเรียน” ลองดูกับเขาบ้างในเนื้อที่ 14 ไร่ ปลูกทุเรียน 350 ต้น

นางเลือย รักสกล ผู้ที่เคยปลูกยางพารา เพราะราคายางพารา ราคาตกต่ำ จึงลองมาปลูก “ทุเรียน” ลองดูกับเขาบ้างในเนื้อที่ 14 ไร่ ปลูกทุเรียน ปีแรกได้ผลผลิตจาก ทุเรียน ที่ปลูกไว้ 350 ต้นได้ผลผลิตปีแรก “ทุเรียน” 310 ลูก ได้เงินมา “แสนห้า”
ทางด้าน นาย ประจวบ เสงี่ยมทรัพย์ อดีตนายก อบต.บักได บอกว่าเกษตรกร การปลูกทุเรียนต้องเรียนรู้ ใครๆก็ปลูกได้ และที่ปลูกยางพาราไม่ได้ราคา ตนจึงให้ข้อคิดแนะนำให้ปลูกพืชผักผลไม้ดู จนกระทั้งเกษตรกรที่ปลูกผลไม้ได้ประสบผลสำเร็จ จึงได้จัดงานขึ้นในปีแรก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ที่สวนนายสิทธิ์ ตาวงแสง “บุกป่าฝาดงผลไม้” ทุเรียนเทือกเขาพนมดงรัก” ชายแดนไทย-กัมพูชา และปีนี้ก็เช่นเคย เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ได้มีรายได้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในระหว่างเกษตรกรชายแดนที่ปลูกผลไม้ งานผลไม้จะมีขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 -18 มิถุนายน 2565 เป็นปีที่ 2 ของการจัดงาน

Last Updated on 26/05/2022 20:04:51 by เสียงภูพานออนไลน์