ข่าวอัพเดทรายวัน

จังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งสร้างทีมวิทยากรสอนการทำหน้ากากผ้า แทนหน้ากากอนามัย รณรงค์ป้องกันไวรัสโควิด-19

จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสร้างทีมวิทยากร หรือ ครู ก. สอนการทำหน้ากากผ้า แทนหน้ากากอนามัย รณรงค์ป้องกันไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ที่หอประชุมศูนย์ราชการ จ.กาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีนางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงาน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมนำตัวแทนจากส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด บุคลากรจากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ และตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก 18 อำเภอ 150 อปท. กว่า 500 คน ร่วมกันจัดทำหน้ากากผ้า

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มทักษะให้สามารถเป็นทีมวิทยากรหรือทีม ครู ก. กลับไปสอนประชาชน ผลิตหน้ากากผ้าไว้ใช้เองในครัวเรือน อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้ สอนวิธีการทำให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ และมีทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแพทย์ พยาบาล จากสำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  และสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ มาบรรยายให้ความรู้ ตรวจวัดไข้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ปัจจุบันยืนยันว่ายังไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่ง สำหรับผู้ทำหน้าที่เป็นครู ก. เมื่อได้รับความรู้ในการเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากโรคติดต่อโควิด-19 แล้วจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไป ถ่ายทอดให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้าใจให้เกิดความตระหนักและป้องกันโรคระบาดได้ด้วยตนเองพร้อมยังเป็นการกระตุ้นให้แต่ละพื้นที่เห็นความสำคัญเกิดการประสานงานและร่วมมือกัน เพื่อป้องกันการติดต่อจากโรคไวรัสดังกล่าว อย่างไรก็ตามอยากฝากถึงประชาชนสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเอง คือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ห่างไกลจากไวรัสโควิด-19ได้แน่นอน