ข่าวอัพเดทรายวัน

ขอนแก่นศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข.ขจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โรค“รักหัวใจให้ตระหนัก ต้องเว้นวรรค สูบบุหรี่” ในวันงดสูบบุหรี่โลก 2565

วันที่ 31 พ.ค. 2565 นพ.พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร รองผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) โดยปี 2565 นี้ องค์การอนามัยโลก ประกาศประเด็นรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก คือ ยาสูบ ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ โดยคณะกรรมการโครงการ วันงดสูบ บุหรี่โลก ตระหนักถึงความสำคัญของการงดสูบบุหรี่ เนื่องจากเป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้มีการ งด ละ เลิก การสูบบุหรี่ของทั้งบุคลากร ผู้รับบริการ รวมถึงญาติของผู้รับบริการ การจัดกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรม Heart Talk เรื่อง “รักหัวใจให้ตระหนัก ต้องเว้นวรรค สูบบุหรี่” โดย นพ.บูรพา ปุสะธรรม และอดีตผู้ป่วยที่สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ พร้อมการจัดบูธให้ความรู้ และมอบรางวัลในกิจกรรมประกวดคำขวัญ โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก โดยบุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ อีกด้วย

Last Updated on 31/05/2022 12:08:06 by เสียงภูพานออนไลน์