ข่าวอัพเดทรายวัน

มุกดาหาร การไฟฟ้ามุกดาหารจัดกิจกรรมจัดระเบียบสายสื่อสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุกดาหาร ร่วมกับบริษัทสื่อสารจัดกิจกรรมจัดระเบียบสายสื่อสาร ตาม”โครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 65 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร นายชำนาญ ศรีพารา ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมุกดาหาร นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร นายบรรพจน์ แสนสุข รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จำกัด (มหาชน) (3BB) บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JASTEL) บริษัท ดีแทคไตรเน็ต จำกัด (DTAC) บริษัท ทรูอินเตอร์เน็ต คอร์เปอเรชั่น จำกัด (TRUE) บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (INTERLINK) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AWN) บริษัท สมาร์ท อินฟราเมท จำกัด (มหาชน) (ALT) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคม (กสทช.) เขต 24 นครพนม ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร

นายบรรพจน์ แสนสุข รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสาร ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2564-2565

นายบรรพจน์ แสนสุข กล่าวอีกว่า จังหวัดมุกดาหารได้จัดทำโครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ในการปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อม สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญๆ สถานที่บริเวณอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการต่าง ๆ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด สวยงาม รวมทั้งการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต่างๆ ให้มีความปลอดภัยและให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม โดยในปี 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารแล้วเสร็จ จำนวน 7 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 สถานีเรือ มุกดาหาร นรข. ถึง ซอยสำราญชายโขงใต้ เส้นทางที่ 2 วัดศรีมงคลเหนือ ถึง ครัวลาวญวน เส้นทางที่ 3 ครัวลาวญวน ถึงต้นหม้อแปลง สำราญชายโขงเหนือ เส้นทางที่ 4 หน้าหอการค้า ถึงบ้านไม้หอมรีสอร์ท เส้นทางที่ 5 หม้อแปลงสำราญชายโขงเหนือถึงโรงเรียนนาโปน้อย เส้นทางที่ 6 โรงเรียนนาโปน้อยถึงหม้อแปลงสำราญชายโขงฝั่งเหนือ และเส้นทางที่ 7 สี่แยกเมืองใหม่ถึงสามแยกหน้า บขส.มุกดาหาร และในวันนี้จะปล่อยขบวนรถจัดระเบียบสายสื่อสารเส้นทางหน้าโรงสีลิ้มยงหลี ถึงหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร ฝั่งซ้าย ระยะทาง 600 เมตร