ข่าวอัพเดทรายวัน

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลิตหน้ากากผ้า ทดแทนหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลน

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมแรงร่วมใจ ผลิตหน้ากากผ้า ทดแทนหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลน เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ตลอดจนผู้ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล ตั้งเป้าผลิตไม่ต่ำกว่า 10,000 ชิ้น

        คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่างร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันผลิตหน้ากากผ้า เพื่อทดแทนหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลน ทั้งนี้เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ตลอดจน ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเหล่ากาชาดจะได้นำไปมอบให้ในโอกาสออกร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  โดยให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณรและประชาชนได้มีหน้ากากผ้าไว้ใช้ทดแทนหน้ากากอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19

        นางนงค์นิตย์   เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สภากาชาดไทยได้ให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกันจัดทำหน้ากากผ้าเพื่อ ทดแทนหน้ากากอนามัย ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรและประชาชนผู้ยากไร้ สำหรับเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ผลิตหน้ากากผ้าถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่อยู่วัดในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตั้งเป้า 1,000 ชิ้น ส่วนประชาชนทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 10,000 ชิ้น สำหรับการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด -19 เน้นการดูแลสุขภาพอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย ก็จะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้ได้

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 14/03/2020 15:08 น. by อินทรีภูพาน