ข่าวอัพเดทรายวัน

อำเภอศรีบุญเรือง คิ๊กอ๊อฟ เปิดหมู่บ้านชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

ที่ โรงเรียนโดกม่วงทองวิทยา ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการ”ชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ”ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สภ.ศรีบุญเรือง โดยมี พ.ต.อ.อัษดิน สมศรี รอง ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู นายวุฒิพงษ์ นิลนามะ นายก อบต.นากอก พ.ต.ท.สุภี พลดงนอก รอง ผกก.ป.สภ.ศรีบุญเรือง พ.ต.ท.รักษา ไชยนา สวป.สภ.ศรีบุญเรือง นายสุทัศน์ สุวรรณ กำนันตำบลนากอก นายสุรศักดิ์ สุวรรณ ส.อบจ.หนองบัวลำภู เขต อำเภอศรีบุญเรือง นายรุ่งเพชร ศรีกาญจนา อดีต ส.อบจ.หนองบัวลำภู นายคมสันต์ ไสยรัตน์ ประธาน กกตร.สภ.ศรีบุญเรือง คณะกรรมการ กกตร.สภ.ศรีบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 23 หมู่บ้านในตำบลนากอก คณะวิทยากร สภ.ศรีบุญเรือง และชาวบ้านและเยาวชนบานโคกม่วง เข้าร่วมกิจกรรรม

พ.ต.อ.สุมิตร นันสถิตย์ ผกก.ศรีบุญเรือง กล่าวว่าด้วยตำรวจภูธรภาค 4 และ ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ สภ.ศรีบุญเรือง ดำเนินงาน”โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ” โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน จากนั้นหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือจามโครงการหมู่บ้าน ชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เป็นไปตามเจตนารมณ์และเป้าหมายที่ ปปส.ภาค 4 กำหนดจึงได้คัดเลือกบ้านโคกม่วง หมู่ที่ 4 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการฯ ในปีนี้ เนื่องด้วยบ้านโคกม่วง ยังมีปัญหายาเสพติดระบาดในพื้นที่ และมีผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาในหมู่บ้านที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านโดยเร่งด่วน โดยการปฏิบัติงานตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ จะมีชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน จะเข้ามาดำเนินงานตามกระบวนการ ในหมู่บ้านโคกม่วง ตลอดระยะเวลา 3เดือน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นเดือน พฤษภาคม 2565และจะดำเนินการไปจนถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2565 โดยกิจกรรมแรกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องผ่านขบวนการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดเป็นรายบุคคล ผกก.สุมิตรฯกล่าว