ข่าวอัพเดทรายวัน

กรมประชาสัมพันธ์บูรณาการร่วมกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดนครพนม ประชาสัมพันธ์ผ้าศิลปาชีพเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่วัดพระธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ผ้าศิลปาชีพ เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายจิระศักดิ์ สีหามาตย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนผู้แทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ คณะหัวหน้าส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

โดยโครงการประชาสัมพันธ์ผ้าศิลปาชีพ เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นโครงการที่กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดนครพนมจัดขึ้น เพื่อประสานความร่วมมือในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนานัปการของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่มีจุดเริ่มต้นที่อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เป็นโครงการศิลปาชีพแห่งแรกและขยายต่อไปยังพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ โครงการผ้าไทยใส่สนุก ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาที่ทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทย เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และโครงการสืบสานพระราชปณิธาน นาหว้าโมเดล ในโอกาสครบรอบ 50 ปี โครงการศิลปาชีพที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบบ้านนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ให้เป็นตัวอย่าง ชุมชนทอผ้าที่มีเอกลักษณ์ เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องผ้า การย้อมผ้า มาตรฐานเส้นใย และรวบรวมเป็นหนังสือนาหว้าโมเดล เพื่อเป็นต้นแบบขององค์ความรู้ ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นห่วงโซ่ในการพัฒนาตั้งแต่คนปลูกหม่อน เลี้ยงไหม คนทอผ้า ไปจนถึงคนขายผ้า ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ทั้งระบบออนแอร์ ออนไลน์ และออนกราวด์ ทั้งยังจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการการสื่อสารการตลาด การทำ content การฝึกปฏิบัติเวิร์คชอปแก่กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มผู้ประกอบการผ้าไหม กลุ่มโอทอป เพื่อนำไปประยุกต์เพิ่มพูนความรู้ และทักษะการขายทางสื่อออนไลน์ เป็นเปิดตลาดให้มากขึ้น เป็นการสร้างความสำเร็จให้ประชาชนได้สัมผัสด้วยตนเอง เกิดความเชื่อมั่นและนำไปทำต่อ ซึ่งล้วนแล้วแต่จะส่งผลดีต่อประชาชน เป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 09/06/2022 20:38 น. by เสียงภูพานออนไลน์