ข่าวอัพเดทรายวัน

ผวาโรคลัมปีสกินระบาดพบวัวตายแล้ว 65 ตัว ปศุสัตว์ลงเร่งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

ต้นฤดูฝนปี 2565 เดือนเดียวพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ พบมีวัวป่วยด้วยโรคลัมปีสกินแล้วใน 10 อำเภอ มีวัวป่วยแล้ว 357 ตัว ตาย 65 ตัว สูงสุดในประเทศไทย มากสุดในพื้นที่ อ.เมืองชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ จ.ชัยภูมิ เร่งออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและยากำจัดแมลงในฟาร์มวัว ควาย จุดที่พบโรคในรัศมี 5 ก.ม.นอกจากฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ แล้ว ยังช่วยกำจัดยุงลาย พาหะโรคไข้เลือดออกอีกด้วย ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์ จ.ชัยภูมิ ได้ส่งทีมสัตว์แพทย์ ออกพ่นยาเพื่อป้องกัน และกำจัดลัมปีสกิน ในพื้นที่ ต.โพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ ตามคอกวัวของเกษตรกรทั้ง 12 หมู่บ้าน ในวันนี้(12) ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามคอกเลี้ยงวัวชาวบ้านหมู่ 12 ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ และร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้กับโค-กระบือ ที่อายุ 4 เดือนขึ้นไปทุกตัวในพื้นที่ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เพื่อให้เกิดพลังสามัคคีนำไปสู่การป้องกันโรคระบาดในโคกระบือ เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ซี่งช่วงนี้ขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงวัว ควายตามคอกต่าง ๆ เกษตรกรผู้เลี้ยงวัว ควาย ต้องเร่งช่วยกนป้องกันโดยฉีดยาฆ่าเชื้อโรครอบบริเวณคอก กำจัดแมลงพาหะนำโรค และกางมุงให้แม่วัวในคอกนอนทุกคืนในพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดไว้ก่อนด้วย เมื่อพบวัว ควายที่เลี้ยงไว้ป่วย ต้องแยกสัตว์ที่แสดงอาการออกจากสัตว์ตัวอื่นโดยเร็วทันที เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาและกักกันโรค ควบคู่กับการกำจัดพาหะแมลงดูดเลือดด้วยการทำความสะอาดสัตว์เลี้ยงให้บ่อยครั้งมากขึ้น และใช้สารกำจัดแมลงละลายน้ำ ฉีดพ่นบริเวณตัวสัตว์และบริเวณคอกในฟาร์มอย่างสม่ำเสมอ โดยห้ามรับประทานโคหรือกระบือที่ป่วยด้วยโรคดังกล่าวนี้เด็ดขาด และหากพบว่าโค กระบือเสียชีวิต จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่และรีบทำการฝังดินและปิดทับด้วยปูนซีเมนต์เท่านั้น ที่จะช่วยหยุดการแพร่ระบาดลงโดยเร็ว

โดยในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวทุกประเภท ทั้งวัวเนื้อ วัวนม วัวพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และกระบือ หรือควาย มากเป็นอันดับ 6 ของภาคอีสาน ปัจจุบันมีอยู่ในพื้นที่จำนวนมากกว่า 9 หมื่นตัว ซึ่งขณะนี้ จ.ชัยภูมิ ได้พบการระบาดโรคโรคลัมปีสกินในพื้นที่ 10 อำเภอ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวได้รับผลกระทบ 239 ราย พบวัวป่วยด้วยโรคลัมปีสกินแล้ว 357 ตัว ตายแล้ว 65 ตัว จากวัวในฝูงทั้งหมดกว่า 2,192 ตัว สูงสุดในประเทศไทยในขณะนี้ โดยจะมีการออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และยากำจัดแมลงในฟาร์มวัว ควาย จุดที่พบโรคในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค ตลาดนัดค้าสัตว์เสรี ส่วนลูกสัตว์ที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป สามารถนำมาฉีดวัคซีนให้กับลูกสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป ในการออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและยากำจัดแมลงในฟาร์มวัว ควาย ป้องกันโรคลัมปีสกินนี้ นอกจากจะเป็นการกำจัดโรคลัมปีสกินแล้ว ยังมีผลต่อการกำจัดแมลงวันบ้าน แมลงหวี่ ยุงลาย พาหะโรคไข้เลือดออกอีกด้วย ซึ่งจะช่วยลดอุบัติการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคอื่นๆ ที่มีแมลงเป็นพาหะนำโรคอีกด้วย