ข่าวอัพเดทรายวัน

เททองหล่อพระอุปคุต น้อมจิตอธิษฐานขอพรเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข

พระสงฆ์ ร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันในพิธีเททองหล่อพระอุปคุตกีสนาคมหาเถระวรทมุทรา ปัทมปาณิ ปางปราบมาร-ประทานพร ที่บริเวณพระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง พร้อมน้อมจิตอธิษฐานขอพรความร่มเย็น

ที่บริเวณพระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสงยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ พระราชศีลโสภิต (หนูอินทร์ กิตฺติสาโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) รักษาการเจ้าคณะภาค 8 และเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) นำพระเกจิสมณศักดิ์ ประกอบพิธีเททองหล่อพระอุปคุตกีสนาคมหาเถระวรทมุทรา ปัทมปาณิ ปางปราบมาร-ประทานพร โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ นางพิมพ์ชญาณ์ พงษ์อักษร ภรรยาและครอบครัว เป็นเจ้าภาพในการจัดสร้าง ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ หมอ พยาบาล จากโรงพยาบาลกมลาไสย ตั้งจุดบริการ เพื่อวัดอุณหภูมิ พร้อมล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และแนะนำให้ผู้เข้าร่วมพิธี ทั้งพระเกจิสมณศักดิ์ และข้าราชการ ประชาชน สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายสนั่น พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า พระอุปคุตกีสนาคมหาเถระวรทมุทรา ปัทมปาณิ ปางปราบมาร-ประทานพร ที่ประกอบพิธีเททองหล่อในครั้งนี้ จัดสร้างขึ้นด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเพื่อถวายพระธาตุยาคู สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ความหมายของพระอุปคุต ระบุว่าบำเพ็ญธรรมตามรอยพระพุทธองค์และได้บำเพ็ญอยู่ใต้ท้องทะเล หรือสะดือทะเล เป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์มาก ชาวพุทธจึงให้ความนับถือและนิยมสร้างพระอุปคุต มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลถึงปัจจุบัน

นายสนั่นกล่าวอีกว่า สำหรับพระอุปคุตกีสนาคมหาเถระวรทมุทรา ปัทมปาณิ ปางปราบมาร-ประทานพร ที่ประกอบพิธีเททองหล่อในครั้งนี้ ลักษณะศิลปะทวารวดีอีสาน มือขวาถือรัดประคดประทานพร มือซ้ายถือดอกบัว นั่งขัดสมาธิเพชรบนดอกบัวเหนือพญามาร หน้าตัก 4 นิ้ว สูง 12.5 นิ้ว ฐานสูง 4.5 นิ้ว กว้าง 10.5 นิ้ว รวมความสูง 22 นิ้ว ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุยาคู และให้นักท่องเที่ยว ประชาชน ที่มาท่องเที่ยว ได้กราบไหว้และอธิษฐานขอพรอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม บรรยากาศในพิธีเททองหล่อพระอุปคุตกีสนาคมหาเถระวรทมุทรา ปัทมปาณิ ปางปราบมาร-ประทานพร ดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ และหมอ พยาบาล โรงพยาบาลกมลาไสย ได้ร่วมกันคัดกรองไข้ พร้อมถวายคำแนะนำพระเกจิสมณศักดิ์ ตลอดทั้งพระสงฆ์ ประชาชนที่เข้าร่วมพิธี ในมาตรการป้องกันการติดเชื่อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งใช้ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย อยู่ห่างคนที่เดินทางมากจากกรุงเทพฯ 14 วัน และนอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมพิธี ต่างน้อมจิตอธิษฐาน ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สถิตภายในบริเวณพระธาตุยาคู