ข่าวอัพเดทรายวัน

สุรินทร์-จัดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นย้ำเพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม “หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ความดีที่คุณทำได้”

วันที่ 21 มิ.ย..65 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 “สุรินทร์วิทยาคม” นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม “หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ความดีที่คุณทำได้”กระตุ้นย้ำวินัยการปฏิบัติตัวของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งดำเนินการปรับปรุง แก้ไขด้านกายภาพของถนนในความรับผิดชอบ รวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไขเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟและป้ายเตือนให้มีความชัดเจนบริเวณทางข้าม ทางร่วม ทางแยก และจุดคับขันต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย ใช้ความระมัดระวัง และลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยหลังจากได้มีการทาสีบนพื้นผิวจราจรจุดที่เป็นทางม้าลายให้เป็นสีขาวแดง รวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไขเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟและป้ายเตือนให้มีความชัดเจนบริเวณทางข้าม ทางร่วม ทางแยก และจุดคับขันต่าง ๆ เพิ่มการสังเกตุการมองเห็น หลายๆจุดสำคัญของทางข้าม เช่น สถานศึกษา สถานที่ราชการ ตลาด แหล่งธุรกิจ หรือจุดที่มีการใช้ทางข้ามบ่อยของประชาชนแล้ว ณ จุดหน้าโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ที่ใช้เป็นจุดจัดกิจกรรมในวันนี้ ทางเทศบาลเมืองสุรินทร์ ซึ่งนำโดย นายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ ยังได้ใช้แนวคิด “ทางข้ามน่าข้าม” ทาสีและเขียนรูปเป็นตัวการ์ตูนน่ารักๆ ฝีมือของนักเรียน สร้างสีสันเป็นจุดสังเกตุและความอยากข้ามให้กับน้องๆนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สัญจรใช้รถใช้ถนนด้วยกัน และอนาคตหลายๆจุดของเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์จะนำไอเดียนี้ไปใช้เพื่อความสวยงามและเพิ่มจุดสังเกตให้กับผู้ขับรถต่อไปอีกด้วย