ข่าวอัพเดทรายวัน

กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ใหม่

กกต.กาฬสินธุ์ พร้อมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กาฬสินธุ์ จัดการเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์ใหม่ หลังศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ใหม่ เหตุถูกร้องทีมบริหารและผู้ช่วยหาเสียงโพสต์เฟชบุ๊กประกาศเชิญชวนมาเอาป้ายหาเสียงก่อนวันเลือกตั้ง โดยกำหนดเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน

จากกรณีศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาให้มีการเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ใหม่ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 108 วรรคสอง หลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ส่งเรื่องขอให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกอบจ.ใหม่ เนื่องจากมีผู้ยื่นคำร้องคัดค้านว่าการเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม กรณีมีทีมบริหารและผู้ช่วยหาเสียงของนายชานุวัฒน์ วรามิตร ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดเป็นนายกอบจ.กาฬสินธุ์ ได้โพสต์เฟชบุ๊กประกาศเชิญชวนมาเอาป้ายหาเสียงก่อนวันเลือกตั้ง อันเข้าลักษณะ เป็นการจัดทํา ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 65 (2)

ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังจากศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาให้มีการเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์ใหม่ ทางฝ่ายจัดการเลือกตั้ง โดย กกต.กาฬสินธุ์ และ อบจ.กาฬสินธุ์ ก็จะได้ร่วมกันจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายภายใน 60 วัน ทั้งนี้ นับจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแต่งตั้ง สรรหา ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งอบจ.กาฬสินธุ์ กำหนดวันรับสมัคร กำหนดวันเลือกตั้ง จัดอบรม ให้ความรู้แก่ผู้สมัครเลือกตั้ง รวมทั้งอาสาสมัครเลือกตั้ง ซึ่งทาง กตต.กาฬสินธุ์มีความพร้อมแล้ว ทั้งบุคลากร อุปกรณ์ ที่จะร่วมกับ อบจ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์ใหม่ ให้เป็นไปด้วยเรียบร้อย ความสุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส

นายสุรพงษ์กล่าวอีกว่า ในส่วนของการเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์ครั้งนี้ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่น จะไม่มีการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง หากถึงวันเลือกตั้งไม่สามารถมาแสดงตนเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุได้ทั้งก่อนเลือกตั้ง 7 วันหรือหลังเลือกตั้ง 7 วัน อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อที่จะได้ นายก อบจ.กาฬสินธุ์ ไปพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป