ข่าวอัพเดทรายวัน

แล้งนี้หายห่วง ผอ.เขื่อนลำปาวยืนยันมีน้ำเพียงพอในทุกกิจกรรมการใช้น้ำ

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์ ยืนยันปริมาณน้ำมีเพียงพอในการส่งน้ำให้กับประชาชนที่เก็บตัวอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ  ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดในช่วงหน้าแล้ง แม้มีแรงงานคืนถิ่นกลับภูมิลำเนาและประชาชนอยู่บ้านมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้น แต่ทางเขื่อนก็พร้อมที่จะส่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค ไม่ให้ขาดแคลน  รวมถึงช่วยเหลือพืชผลทางการเกษตรกร การประมงในพื้นที่ และส่งน้ำช่วยลุ่มน้ำชีอีก 4 จังหวัดด้วย

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดการโรคระบาดโควิด-19 ในหลายพื้นที่  ซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมกันป้องกันและควบคุม เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะตามนโยนบายที่รณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ อย่างเข้มข้นนั้น  ในส่วนของการบริหารจัดการน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ยังคงดำเนินการไปอย่างปกติ ประชาชนที่เก็บตัวอยู่บ้านไม่ต้องเป็นห่วง และยืนยันว่าทางเขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์มีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะส่งให้ประชาชนได้อุปโภค บริโภคตลอดโดยไม่ขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งอย่างแน่นอน รวมไปถึงการส่งน้ำช่วยเหลือในส่วนของการทำเกษตร ประมง และการส่งน้ำสนับสนุนลงสู่แม่น้ำชี เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนกลาง ตอนล่าง ทั้งพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานีด้วย เพื่อเป็นไปตามนโยบายของกรมชลประทาน

นายฤาชัย กล่าวอีกว่า ในกรณีที่มีประชาชนหรือแรงงานคืนถิ่นกลับสู่ภูมิลำเนา ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ และพื้นที่อื่นๆนั้น เท่าที่ตรวจสอบมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อย และยืนยันไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีการวางระบบการบริหารจัดการน้ำไว้แล้ว โดยทางเขื่อนลำปาวได้ส่งน้ำในปัจจุบัน ซึ่งยังเพียงพอ และยังไม่ได้ปรับเพิ่มปริมาณการส่งน้ำ ทั้งนี้ปัจจุบันเขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 845 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 42%  ทำการส่งน้ำเข้าระบบในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ทั้งอุปโภค บริโภค การเกษตรและประมงเฉลี่ยวันละ 3.7  ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนการส่งน้ำลงสู่แม่น้ำชี เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ 4 จังหวัดลุ่มน้ำชีตอนกลางและตอนล่างเฉลี่ยวันละ 1.18 ล้านลูกบาศก์เมตร  

ทั้งนี้แม้ปริมาณน้ำจะเพียงพอ ประชาชนและ เกษตรกรจะต้องมีวินัยในการใช้น้ำ และต้องใช้อย่างประหยัด และคุ้มค่ามากที่สุด อย่างไรก็ตามสำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึง ทางโครงการได้ปิดหาดดอกเกด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  และทางโครงการก็ได้มีกำหนดปิดการส่งน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้  เนื่องจากปลายเดือนมีนาคมต่อเนื่องถึงเดือนเมษายนนั้น เป็นช่วงเกษตรกรทำการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง