ข่าวสังคม ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์เปิดสวนเงาะกาฬสินธุ์พร้อมออกตลาดกว่า 20 ตัน

เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดสวนผลไม้สุดารัตน์ ชูช้าง บ้านหนองฟ้าเลื่อน ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกไม้ผล ปี 2565 จากที่นาน้ำท่วมเป็นสวนผสมผสานอุดมสมบูรณ์ผลไม้นานาชนิด กล้วย ทุเรียน มะละกอ และเงาะ นำน้ำจากลำพะยังหล่อเลี้ยงไม้สวนกว่า 23 ไร่ ตลอดปี

เมื่อวันที่ 25มิ.ย. 65 ที่บ้านเลขที่ 166 หมู่ 9 บ้านหนองฟ้าเลื่อน ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายพงษ์ศักดิ์ ชินคีรี เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวอรนุช เกษสัญชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนายพนมกร เวชกามา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกเยี่ยมเกษตรกรดีเด่น สาชาอาชีพปลูกไม้ผล ปี 2565 รายเกษตรกรนางสุดารัตน์ ชูช้าง ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการปลูกไม้สวนผสมผสานหลากหลายชนิด และในปีนี้มีผลผลิตคุณภาพพร้อมออกสู่ตลาด โดยเฉพาะเงาะ พันธุ์นาสานหรือสีทองใต้ และเงาะโรงเรียน กว่า 20 ตัน โดยมีนางสาววิรัตน์ จิตจักร เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ นำคณะเยี่ยมชมสวนชิมเงาะสด ๆ จากต้นซึ่งมีรสชาดอร่อย มหวาน กรอบ เนื้อร่อน ที่สำคัญผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP เรียบร้อย

นางสุดารัตน์ ชูช้าง เกษตรกรสวนผลไม้ กล่าวว่า ไปใช้ชีวิตมีครอบครัว ที่จ.จันทบุรี นานกว่า 10 ปี เรียนรู้การปลูกไม้ผลประเภทต่าง ๆ จนพ่อได้นำเอาต้นเงาะมาปลูกไว้ที่ปลายนา ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากกระทั่งเงาะออกดอกออกผล ได้กินในครัวเรือน จึงคิดว่ากาฬสินธุ์บ้านเราน่าจะปลูกผลไม้เหมือนทางจันทบุรี ได้ จึงเริ่มต้นวางแผนปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นนาข้าวเนื้อที่ 23 ไร่ ตามสภาพเดินของการทำนา ถ้าปีไหนน้ำไม่ท่วมก็แล้งข้าวตาย จุดนี้เป็นน้ำท่วมนาข้าวทุกปีเพราะติดกับคลองส่งน้ำลำพะยัง ขายข้าวก็ไม่ได้กำไรขาดทุนทุกปี แม้ว่าจะปลูกไม้สวนก็ยังเจอปัญหาน้ำท่วมต้นไม้เน่าเสียหาย แต่ยังหาวิธีแก้ปัญหาได้ จึงคิดว่าปลูกไม้สวนมีความมั่นคงกว่า จึงได้เริ่มลงมือปลูกอย่างไม่ลังเล
“พื้นที่ 23 ไร่ ได้แบ่งเป็นที่นา 1 ไร่ 1 งาน ปลูกเงาะ 11 ไร่ ปลูกทุเรียน 10 ไร่ ในส่วนทุเรียนจะมีทั้งกล้วยหอมทอง และมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ อยู่ในแปลง โรงเพาะชำ 1 ไร่ และบริเวณบ้านประมาณ 4 ไร่เศษ สำหรับการวางระบบในส่วนไม้ผลลองผิดลองถูกมาหลายรูปแบบ ต้องเอาชนะปัญหาภัยธรรมชาติ น้ำลาก น้ำแล้ง มาโดยตลาด เพื่อให้ต้นไม้ในสวนไม่เน่าตาย ได้วางระบบและออกแบบการปลูกต้นไม้ในสวนด้วยการทำกองดินเป็นเนินสูง 2 เมตร ในกองดินจะมีสูตรผสมดินเพื่อบำรุงต้นในระยะแรก ปุ๋ยหมักทำเอง วางระบบน้ำเพื่อให้น้ำสม่ำเสมอ ในสวนเริ่มจากปลูกเงาะโรงเรียนในสวนที่พ่อเริ่มปลูก จาก 50 ต้น เป็น 300 ต้น เงาะนาสาน หรือ สีทองใต้อีก 300 ต้น ซึ่งปีนี้เงาะให้ผลผลิตเต็มที่คาดว่าน่าจะประมาณ 20 ตัน ขายราคาหน้าสวน กก.ละ 35 บาท ยังมีกล้วยหอมทอง และมะละกอ สร้างรายได้ให้กับสวนทุกวัน” นางสุดารัตน์ กล่าว

นาวสาววิรัตน์ จิตจักร เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ กล่าวว่า จากสภาพพื้นที่ปัญหาทั้งแล้งและน้ำท่วม นาข้าวได้ถูกปรับให้เป็นสวนเป็นการเอาชนะปัญหาสภาพพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จของเกษตรกร รายนางสุดารัตน์ ชูช้าง ยังถือเป็นบุคคลต้นแบบด้านการเกษตรครบวงจร ซึ่งนอกจากสวนผลไม้แห่งนี้จะเป็นแหล่งผลิตผลไม้นานาชนิดแล้ว ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจปลูกไม้ผลต่าง ๆ โดยเฉพาะ เงาะ มังคุด ทุเรียน และการทำปุ๋ยหมักด้วยตนเอง มีประชาชนหรือเกษตรกรเดินทางมาศึกษาดูงานตลอดปี รวมถึงเป็นสวนเกษตรท่องเที่ยว ในช่วงเปิดสวนเมื่อผลผลิตพร้อมออกสู่ตลาด โดยช่วงนี้จะเป็นสวนเงาะที่ให้ผลผลิตเต็มที่ หากท่านเดินทางมาสวนสุดารัตน์ฯ ตอนนี้ก็จะได้ชิมเงาะสดๆ จากต้น ส่วนสวนทุเรียนปีนี้อยู่ในระยะทดลองให้ลูก ถือว่ามีคุณภาพมาก ทุเรียนเนื้อละเอียดเปลือกบาง หวาน กรอบ อร่อย เป็นเงาะ ทุเรียนกาฬสินธุ์ ที่มีคุณภาพมาก ๆ อย่างไรก็ตามอยากจะเชิญชวนให้แวะมาเที่ยว มาอุดหนุน เงาะกาฬสินธุ์ ที่สวนสุดารัตน์ บ้านหนองฟ้าเลื่อน ตำบลแจนแลน หรือจะสอบถามได้ที่โทร. 085-6495172

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 26/06/2022 18:39 น. by เสียงภูพานออนไลน์