ข่าวอัพเดทรายวัน

ขอนแก่น จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่เทศบาลตำบลบ้านผือ ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีนายสัตวแพทย์ชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น, ว่าที่นายกองโท พิชัย วันตา นายอำเภอหนองเรือ,นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ และผู้นำท้องถิ่น รวมถึงเจ้าของสุนัขและแมว นำสัตว์เลี้ยง มาลงทะเบียน ทำหมัน และฉีดวัคซีน

นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีโดยมีสถานพยาบาลสัตว์ร่วมดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการฯ ให้ประชาชน หรือเจ้าของสัตว์เลี้ยง สามารถได้รับบริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด ให้เจ้าของสัตว์และประชาชนมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และสามารถ เฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง และดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ด้านนายสัตวแพทย์ชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ในนามของผู้จัดงาน กล่าวว่า วันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระองค์ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติ โดยทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้า หมดไปจากประเทศไทย และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันจัดทำแผน ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ พ.ศ. 2564 – 2568 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประกอบกับ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดกิจกรมโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ปี พ.ศ.2565 จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ ครั้งที่ 2 วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ วัดศิริพนปุญญาวาส ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง และครั้งที่ 3 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น โดยร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มีสัตวแพทย์จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สวนสัตว์ขอนแก่น มาร่วมบูรณาการดำเนินกิจกรรม โดยมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ ดังนี้ แมว 12 ตัว (เมีย 9 ตัว,ผู้ 3 ตัว) สุนัข 58 ตัว (เมีย 42 ตัว,ผู้ 14 ตัว) รวมผ่าตัดสุนัข แมว ทั้งสิ้น 68 ตัว และฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 23 ตัว

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 01/07/2022 17:49 น. by เสียงภูพานออนไลน์