ข่าวอัพเดทรายวัน

พระเทพมงคลวชิรมุนี รับพระราชทานน้ำสรงผ้าไตรพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำทรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และเครื่องไทยธรรมพระราชทานถวายแด่พระเทพมงคลวชิรมุนี (หา สุภโร) หรือหลวงปู่ไดโนเสาร์  เจ้าอาวาสวัดสักกะวัน ในโอกาสพิธีอายุวัฒนมงคล 97ปี 76 พรรษา

เมื่อเวลา 15.00 น.  วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ที่วัดสักกะวัน(ภูกุ้มข้าว)  ตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เชิญน้ำสรง ผ้าไตร เครื่องสักการะ และไทยธรรมพระราชทานถวายแด่ พระเทพมงคลวชิรมุนี  (หา สุภโร)  เจ้าอาวาสวัดสักกะวัน  เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 97 ปี 67 พรรษา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสหัสขันธ์  ข้าราชการ ประชาชนร่วมพิธี

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จุดเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย  ถวายธูปเทียนแพ  น้ำสรง พานพุ่มดอกบัว ผ้าไตร และไทยธรรมพระราชทาน  แด่พระเทพมงคลวชิรมุนี   พระสงฆ์ 10 รูป ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับพระเทพมงคลวชิรมุนี  (หา สุภโร)  หรือหลวงปู่ไดโนเสาร์  เจ้าอาวาสวัดสักกะวัน  อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นพระเถราจารย์ที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด เกิดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2468 ปัจจุบันอายุได้ 97 ปี 76 พรรษา เป็นชาวอำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสักกะวันตั้งแต่ปี 2498 ต่อมาอำเภอสหัสขันธ์  ได้ย้ายมาตั้งที่ตำบลโนนบุรี  วัดสักกะวันได้ย้ายมาตั้งวัดที่เชิงเขาภูกุ้มข้าว ซึ่งต้องพัฒนาวัดสร้างโบสถ์ วิหาร และตัดถนนใหม่ทั้งหมด  รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทธยานโลกไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว ทั้งยังมีเมตตาเอื้อเฟื้อต่อสังคมนานัปการ ทั้งการก่อสร้างโรงพยาบาลสหัสขันธ์  อุปถัมป์โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตรวิทยา   และการทำนุบำรุงศาสนสถานภายในวัดให้มีความน่าอยู่ เป็นสถานปฏิบัติธรรม และพุทธสถานเพื่อการท่องเที่ยว  ซึ่งพระทพมงคลวชิรมุนี  ได้นิมิตพบเห็นกระดูกไดโนเสร์ เป็น่จุดเริ่มต้นของการขุดค้นพบฟอสซิลดึกดำบรรพ์ครั้งยิ่งใหญ่ โดยเป็นการพบกระดูกไดโนเสาร์สายพันธุ์กินพืชที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย และมีจำนวนมากกว่า 700 ชิ้น  ต่อมาได้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์สิรินธร  บริเวณเชิงเขาภูกุ้มข้าวติดกับวัดสักกะวัน

Last Updated on 03/07/2022 03:33:35 by เสียงภูพานออนไลน์