ข่าวอัพเดทรายวัน

รมว.ยุติธรรม เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนสกลนคร ตั้งเป้าไกล่เกลี่ยหนี้สินฯ 10,993 ราย รวมกว่า 560 ล้านบาท

วันที่ 6 ก.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมพี ซี แกรนด์พาเลซ สกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน” จังหวัดสกลนคร โดยมี นายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการ มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน” จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้แก่ การแก้ปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดีบูรณาการร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และสถาบันการเงิน ให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยจัดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งก่อนฟ้องและภายหลังคำพิพากษาคดี รวมทั้งการสร้างการรับรู้ และอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนทั่วไป งานดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดสกลนครมาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด 19 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม ได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี ในการเดินหน้าจัดงานมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้สินครัวเรือนขึ้นใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยที่จังหวัดสกลนคร เป็นครั้งที่ 40 มีกลุ่มเป้าหมายของการไกล่เกลี่ยหนี้สินฯ จำนวน 10,993 ราย มูลค่าหนี้รวมกว่า 560 ล้านบาท แบ่งเป็น ผู้เป็นลูกหนี้ก่อนฟ้อง 6,595 ราย ( กยศ. 3,001 ราย ) มูลค่าหนี้รวมกว่า 263 ล้านบาทเศษ และผู้เป็นลูกหนี้หลังฟ้อง 4,398 ราย มูลค่าหนี้ 198 ล้านบาทเศษ โดยประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในกรณีก่อนฟ้อง คือ การผ่อนผันการชำระหนี้ ลดเบี้ยปรับ ลดดอกเบี้ย ลดค่างวดรายเดือน งดฟ้องดำเนินคดี และรับเงื่อนไขปลดผู้ค้ำประกัน สำหรับในส่วนของชั้นบังคับคดี หรือหลังฟ้อง ประโยชน์ที่จะได้รับ คือขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ ลดเบี้ยปรับ ลดจำนวนเงินผ่อนชำระหนี้ งดยึดทรัพย์ งดขายทอดตลาดลูกหนี้จะไม่ถูกบังคับคดี และยังมีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินฯ ครั้งที่ 40 นี้ ประกอบด้วย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และสถาบันการเงินอีก 9 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ส่วนราชการอื่นที่เข้าร่วมงาน อาทิเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่จะมาให้คำปรึกษา ด้านกฎหมายและให้ความรู้แก่ประชาชน มีการบริการรับเรื่องร้องเรียน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นประธานมอบเงิน เยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 6 ราย มอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ภาคประชาชน จำนวน 12 ศูนย์ มอบเงินสนับสนุนกองทุนยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 จำนวน 4 ราย ขณะที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มีการแจกพืชกระท่อม แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานด้วย