ข่าวอัพเดทรายวัน

ขอนแก่น ขอร่วมยินดีกับประชาชนนักศึกษา กศน.ทุกคน

ที่หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น มีพิธีมอบผลการเรียนพิธีมอบใบระเบียนแก่นักเรียนนักศึกษาจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบ (กศน. ) นางบุญญรัตน์ พงษ์สมชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น พร้อมคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีการมอบระเบียนใบสำคัญเพื่อแสดงผลการเรียนของนักศึกษา ทั้งชายและหญิง ผู้ซึ่งมีความเพียรสร้างโอกาสใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เข้ามาเรียนศึกษาต่อเพื่อเพิ่มความรู้ เพราะการศึกษาคือรากฐานของทุกๆคนทุกวัย ด้วย ความจำเป็นข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจบางคนขาดโอกาสได้เล่าเรียนด้วยเหตุผลส่วนตัว ดังกล่าว ทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองสองห้อง เปิดให้ประชาชนที่พลาดโอกาสสามารถมาศึกษาเล่าเรียน เพิ่มพูนความรู้และวุฒิการศึกษา ทั้งมัธยมต้นมัธยมปลาย

สำหรับ ปีนี้ มีผู้จบหลักสูตรภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551) เพื่อเข้ารับหนังสือสำคัญใบระเบียนฯ โดย มีพันจ่าเอกจักกรี วิชาชาติ ปลัดอำเภอฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายอำเภอหนองสองห้องมาเป็นประธานมอบระเบียนผลจบการศึกษาดังกล่าว#