ข่าวอัพเดทรายวัน

มทบ.210 จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดาและปลูกป่าต้นยางนาและไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วันที่ 10 ก.ค.65 ที่ฝายคึกฤทธิ์ ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม พล.ต.สถาพร บุญชู ผบ.มทบ.210 เป็นประธาน กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดาและปลูกป่าต้นยางนาและไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 13 ก.ค. 65 โดยภายในกิจกรรมหน่วยได้มีการบูรณาการร่วมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุรุคุ โดยมี นายเกษมศักดิ์ หล้าอ่อน นายก อบต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม กำลังพลจิตอาสา,นักศึกษาค่ายเยาวชน(ชมรมกตัญญูคลับ) พร้อมด้วย ส่วนราชการ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน, ผู้นำสถานศึกษา, นักเรียน, นักศึกษาวิชาทหาร และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งอาหารตามธรรมชาติ ให้อุดมสมบูรณ์กลับคืนมาดังเดิม สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนรวมของคนในชุมชน ในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน