ข่าวอัพเดทรายวัน

จังหวัดขอนแก่น สั่งการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงใน 4 อำเภอ ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

จังหวัดขอนแก่น สั่งการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงใน 4 อำเภอ ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วม น้ำหลาก น้ำท่วมขัง ระหว่างวันที่ 11-15 ก.ค.65 พื้นที่เฝ้าระวังใน 4 อำเภอ คือ อ.เขาสวนกวาง อ.ชนบท อ.เมืองขอนแก่น และ อ.อุบลรัตน์

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 12 ก.ค.65 ที่ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในภาพรวมทั้งจังหวัด ว่า แหล่งน้ำขนาดใหญ่ คือ เขื่อนอุบลรัตน์ ขณะนี้ความจุทั้งหมด 2,431 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้มีน้ำอยู่ในเขื่อน 833 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 34% ของความจุ อ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก 14 แห่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน มีความจุรวมอยู่ที่ 106 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้ มีน้ำอยู่ในอ่างเก็บน้ำ ที่กระจายอยู่ในทุกอำเภอ อยู่ที่ 69.2 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 65.4 % ขณะที่ปริมาณน้ำที่ลำน้ำชีซึ่งเป็นจุดหลัก ที่สถานี E23 มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น 2 เซนติเมตร ซึ่งต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 5.68 เมตร ส่วนสถานี E9 มีปริมาณน้ำลดลงอยู่ 1 เซนติเมตร และระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 9.37 เมตร

“ส่วนทางทิศตะวันตก ที่ตำบลวังสวาป อำเภอภูผาม่าน ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ได้มีการบูรณาการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างเต็มที่เนื่องจากเป็นจุดแรกๆ ที่เมื่อมีฝนตกใหญ่น้ำจากทางจังหวัดเพชรบูรณ์จะไหลเข้ามาเสริม โดยได้มีการแจ้งเตือนในพื้นที่ให้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา หากมีฝนตกในเขต อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์”

ผู้ว่าราราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขัง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา จากที่มีฝนตกหนัก ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แขวงการทาง และท้องถิ่น ได้เข้าไปเสริมการระบายน้ำบริเวณถนนมะลิวัลย์ ซึ่งมีบางจุดที่ยังขุดลอกได้ไม่เต็มระบบ ทำให้เกิดการระบายน้ำค่อนข้างช้า โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองมีปริมาณน้ำฝนรวมทั้งสิ้น 106.6 มิลลิเมตร ซึ่งเกินขีดความสามารถในการระบายน้ำค่อนข้างมาก โดยมีจุดน้ำท่วมทั้งหมด 15 จุด ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 7 จุด เขตเทศบาลตำบลศิลา 3 จุด และเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 5 จุด โดยจุดที่หนักที่สุดและได้ทำการแก้ไขเสร็จสิ้นไปแล้ว คือบริเวณเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จุดทางเข้าโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด และเทศบาลตำบลศิลา จุดถนนมิตรภาพซอย 5 ขณะนี้ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ อ.ชุมแพ ตามแนวของลำน้ำ ซึ่งปัจจุบันมีระดับน้ำอยู่ที่ 3.66 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 5.2 เมตร
สำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างถาวร นั้น จังหวัดขอนแก่น ได้ประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองขอนแก่น ระยะที่ 1 จ.ขอนแก่น เป็นโครงการระยะปานกลาง 4 ปี ที่จะแล้วเสร็จในปี 2567 นอกจากนี้ยังมีโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ อำเภอชุมแพ อำเภอกระนวน และ อ.พล