ข่าวอัพเดทรายวัน

ขอนแก่นแถลงข่าวการจัดงาน FOOD TECH EXPO 2022,E-SAN EDITION ยกระดับผู้ประกอบการสู่เถ้าแก่และเศรษฐีใหม่

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ไคซ์) นายธีระ กิตติธีรพรชัย กรรมการผู้จัดการ บจก.กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น นายปานทอง สระคูพันธ์ ที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน FOOD TECH EXPO 2022,E-SAN EDITION ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20-22 กรกฏาคม 2565 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ไคซ์)

“โดย บริษัทกรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นและหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)หรือ ทีเส็บ โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร 15 องค์กรในงานมีทั้งการจัดแสดงสินค้า การสัมมนา การให้คำปรึกษา การจับคู่ธุรกิจ และเวิร์คชอปที่เกี่ยวกับวิทยาการด้านอาหารและการเกษตร ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ การแปรรูปสินค้า การแพคกิ้ง การตลาดดิจิทัล การตลาดโมเดิร์นเทรดการออกแบบฟาร์มอัจฉริยะ ไปจนถึงเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับโรงงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพราะงาน FOOD TECH EXPO 2022 นั้นต้องการนำเสนอมุมมองและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงการผลักดันเมืองขอนแก่นสู่การเป็น Smart City”

นายธีระ กิตติธีรพรชัย ในฐานะ ผู้จัดงานได้นำเสนอวัตถุประสงค์และแนวทางการจัดงาน FOOD TECH EXPO 2022, E-SAN EDITION ว่า ทุกวันนี้ เราส่งออกสินค้าด้านอาหารปีละกว่า 1.1 ล้านล้านบาท แต่วิกฤติการณ์ต่างๆทั้งโรคระบาด สงคราม ทำให้โลกของเรามีความต้องการซัพพลายอาหารเป็นอย่างมาก ประเทศไทยต้องไม่พลาดที่จะเข้าไปแชร์ส่วนแบ่งในตลาดขนาดมหึมานี้ ซึ่งเป็นโอกาสอันดี ที่ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหาร ธุรกิจการเกษตร นักลงทุน และธุรกิจอื่น ๆ จะได้มาอัพเดทเทรนด์ เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า และสร้างการเติบโตให้ธุรกิจด้านอาหารและการเกษตรอย่างก้าวกระโดด และการจัดงาน FOOD TECH EXPO 2022, E-SAN EDITION จัดแสดงสินค้า เทคโนโลยี และความรู้ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มเพื่อตอบโจทย์ความต้องการต่าง ๆผู้ประกอบการด้านอาหาร วิสาหกิจชุมชน สินค้าOTOP ที่มีสินค้าออกขายได้จริงแล้ว จะมาอัพเดทเครื่องจักรแปรรูปอาหารและเตรียมวัตถุดิบ เครื่องบรรจุหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ การยืดอายุสินค้าการทำฉลาก ไปจนถึงความรู้ในการขยายตลาดสู่โมเดิร์นเทรด

โรงงานทุกขนาด ทั้งในอุตสาหกรรมอาหารหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นนายช่าง วิศวกรหรือผู้บริหาร เจ้าของโรงงาน ในงานมีการจัดแสดงเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาทิ แขนหุ่นยนต์อัตโนมัติราคาคุ้มค่า, ระบบลำเลียงสินค้า อุปกรณ์เชนเซอร์, เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ในสายการผลิตเครื่องดื่ม,อุปกรณ์มอเตอร์ส่งกำลังหรือเครื่องพ่นไฟสำหรับเครื่องจักรอาหาร ไปจนถึงระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติแบรนด์อันดับหนึ่งของโลก, เทคโนโลยีเพื่อนักธุรกิจด้านการเกษตร ระบบเซนเซอร์ ไอโอที โซล่าชิสเต็ม โดรน รวมถึงที่ปรึกษาและผู้ให้บริการติดตั้งระบบการปลูกพืชในโรงเรือนที่ช่วยให้เพิ่มผลผลิตการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชเศรษฐกิจที่ทำกำไรได้สูง

สำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่กำลังมองหาไอเดียธุรกิจ อยากเป็น Food Startup หรือ FoodDeveloper ก็สามารถมาชมโซนสาธิตสินค้าที่ผ่านการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและการตลาดจนประสบความสำเร็จทางธุรกิจ รวมถึงการสัมมนา และที่ปรึกษาที่มาให้ความรู้มากมาย

“การมาจัดงานที่ขอนแก่น เพราะขอนแก่นมีศักยภาพเป็นเมืองขนาดใหญ่ เป็นพื้นที่เมืองยุทธศาสตร์ เป็นประตูที่จะเข้าถึงพื้นที่ของภาคอีสานซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ของประเทศไทย ที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมเกษตรกรค่อนข้างเยอะ ขอนแก่นคือประตู smart city ที่เป็นประตูที่จะเป็นเวทีดึงความสนใจของคนทุกระดับทุกธุรกิจตั้งแต่ใหญ่กลางไปถึงเล็กดังนั้นงาน FOOD TECH EXPO 2022, E-SAN EDITION ครั้งนี้สิ่งที่เรานำมาโชว์จะเป็นสิ่งที่มีอยู่มีองค์ความรู้ชุดใหม่ๆมาสัมมนาสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้ประกอบการได้”