ข่าวอัพเดทรายวัน

สำนักพุทธบุรีรัมย์ร่วมกับพุทธศาสนิกชนถวายเทียนพรรษาวัดแนวชายแดน 75 วัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

สำนักพุทธศาสนิกชน จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชน ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ให้กับพระภิกษุสงฆ์วัดตามแนวชายแดน 75 วัดในพื้นที่ อ.บ้านกรวด เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาแต่อดีต

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.65 นายเพทาย สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์วัดตามแนวชายแดนจำนวน 75 วัดในเขตพื้นที่อำเภอบ้านกรวด ซึ่งจัดขึ้นที่วัดโสภณวนาราม ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีพระครูพิศาลสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านกรวด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 บุรีรัมย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
นายเพทาย สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อร่วมแสดงออกถึงการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธในการร่วมถวายเทียนพรรษา ตามความเชื่อที่ทำสืบทอดต่อกันมา เพื่อเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาตามคติความเชื่อ ซึ่งในวันนี้ก็มีพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดมาร่วมรับเทียนพรรษาจำนวน 75 วัด