ข่าวอัพเดทรายวัน

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพัฒนาศาสนสถานเนื่องในวันจักรี

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน วัดชัยมงคล อำเภอกมลาไสย เนื่องในวันจักรี

 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ที่วัดชัยมงคล ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นำจิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”  ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดชัยมงคล ปรับปรุงภูมิทัศน์   เนื่องในวันจักรี วันสำคัญของชาติไทย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ทั้งนี้ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติ อาทิ ด้านศาสนา โปรดให้สังคายนาพระไตรปิฎก พ.ศ. 2331 และจารฉบับทองประดิษฐานไว้ในหอพระมณเฑียรธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นอกจากนี้ยังทรงสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามและพระพุทธรูปต่างๆ เป็นอันมาก