ข่าวอัพเดทรายวัน

จังหวัดนครพนม จัดปั่นชายโขง ทุกวันอาทิตย์

วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ที่ลานพญาศรีสัตตนาคราช เขตเทศบาลเมืองนครพนม อ.เมือง จังหวัดนครพนม โดยชมรมโรงแรมจังหวัดนครพนม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ ที่จังหวัดนครพนมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทางจักรยาน กระตุ้นให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สำหรับอาทิตย์นี้ปั่นไปตามเส้นทางจุดเริ่มต้น ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ไปตามถนนสวรรค์ชายโขง และสิ้นสุดที่หมู่บ้านวัฒนธรรม 8 ชนเผ่า รวมระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร

ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2565 โดยจังหวัดนครพนมได้ส่งเสริมให้มีการปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทางจักรยาน กระตุ้นให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และชมทัศนียภาพที่สวยงามริมฝั่งโขง

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 18/07/2022 14:27 น. by เสียงภูพานออนไลน์